Hỗ trợ doanh nghiệp châu Âu

Đối tác cho thành công của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Nếu quý khách hàng là một doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam với mong muốn đạt được thành công lâu dài, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp châu Âu của chúng tôi đã được phát triển dựa trên mong muốn của quý khách!

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ kiểm toán
  • Tư vấn các thương vụ
  • Tư vấn hoạt động
  • Tư vấn pháp lý
  • Tư vấn thuế

Đội ngũ hỗ trợ doanh nghiệp châu Âu của PwC Việt Nam bao gồm các chuyên gia nói ngôn ngữ bản xứ của quý khách hàng. Đội ngũ chuyên gia này không chỉ cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Họ còn là đầu mối liên lạc cho mạng lưới chuyên gia trên toàn cầu của PwC, giúp khách hàng đơn giản hóa quá trình kết nối với nguồn tài nguyên phong phú về nhân lực cũng như kiến thức.

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi tại đây

Ấn phẩm

Kinh doanh tại Việt Nam 2018

Ấn phẩm Kinh doanh tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh trong kinh doanh thực tế tại Việt Nam, bao gồm giới thiệu các loại hình doanh nghiệp phổ biến với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như thuế và môi trường pháp lý tại Việt Nam. Ấn phẩm này cũng bao gồm một số vấn đề trong thực tiễn mà các nhà đầu tư hay gặp phải khi thâm nhập thị trường Việt Nam.

Tải ấn phẩm

Sổ tay thuế Việt Nam 2018

PwC Việt Nam vinh dự gửi tới Quý độc giả ấn phẩm mới nhất với tựa đề “Sổ tay thuế Việt Nam 2018". Chúng tôi tin rằng đây là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho Quý vị.

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Đây chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Tải ấn phẩm

Liên hệ

Annett Perschmann-Taubert
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Xavier Potier
Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1010
Email

Monika Mindszenti
Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1506
Email

Nguyễn Lương Hiền
Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1609
Email

Arnout Berkenbosch
Senior Manager, Consulting Services, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, Ext. 1617
Email

Bopha Sem
Senior Manager, Consulting Services, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, Ext. 1616
Email

Kết nối với chúng tôi