Nguyễn Lương Hiền

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

Hiền là Phó Tổng Giám đốc lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn chiến lược / Tư vấn thương vụ tại PwC Việt Nam.

Hiền có hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý và tư vấn chiến lược. Trước khi làm việc tại PwC, ông là quản lý dự án cho L.E.K. Consulting, văn phòng Paris. Ông thực hiện nhiều thương vụ tư vấn thẩm định giao dịch cho các nhà đầu tư tư nhân trên toàn cầu và khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, Hiền cũng tham gia vào nhiều kế hoạch tư vấn chiến lược dài hạn thuộc nhiều ngành kinh tế khác nhau tại Việt Nam: tài chính cá nhân, ngân hàng, bán lẻ, xây dựng, vận tải, dịch vụ công nghiệp và năng lượng.

Hiền có bằng Thạc sỹ Kinh tế từ trường kinh tế ESSEC (Pháp) với chuyên ngành là chiến lược doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội.

Thông tin liên hệ

ĐT: +84 28 3823 0796

Email

Get in touch

Kết nối với chúng tôi