Thế hệ Z đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số?

Kết quả từ Khảo sát mức độ sẵn sàng kỹ năng số của PwC Việt Nam 84%

người tham gia khảo sát cho biết họ có cảm nhận tích cực về vai trò của công nghệ đối với công việc của họ. Tuy nhiên, so với các nhóm lao động thuộc thế hệ khác, Thế hệ Z ở Việt Nam cũng là nhóm tỏ ra lo lắng nhất.

62%

người Việt thuộc Thế hệ Z chưa sở hữu bằng cấp cho rằng tự động hóa mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội, so với những người cùng thế hệ nhưng sở hữu bằng cấp và trình độ kỹ thuật (47%).

72%

người Việt thuộc Thế hệ Z có mong muốn học hỏi các kỹ năng số. Tỷ lệ này cao hơn so với mức khảo sát toàn cầu (52%).

46%

thế hệ Z của Việt Nam tin rằng các doanh nghiệp và chính phủ có trách nhiệm lớn hơn trong việc giúp mọi người nâng cao kỹ năng, trong khi đó 50% tin rằng nâng cao kỹ năng là một hành trình cá nhân.

Nâng cao kỹ năng hiện tại để đáp ứng nhu cầu tương lai

Giới thiệu lực lượng tham gia lao động mới nhất - Thế hệ Z. Thế hệ Z (Gen Z) là thế hệ gồm những người sinh từ cuối những năm 1990 đến năm 2010¹. Dự đoán đến năm 2025, nhóm này sẽ chiếm gần 1 phần 3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam².

Thế hệ Z của Việt Nam phải đối mặt với khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn do gia nhập lực lượng lao động trong thời điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng. Mặc dù thanh niên Việt Nam có thể quen thuộc với công nghệ, nhiều người vẫn chưa được đào tạo chính quy về kỹ thuật và các kỹ năng mềm cần thiết để theo kịp yêu cầu không ngừng phát triển của công việc tạo ra từ nền kinh tế số mới.

Tải báo cáo

Góc nhìn của Thế hệ Z 

Thế hệ Z của Việt Nam có quan điểm tích cực về công nghệ nhưng cũng tỏ ra lo lắng nhất.

Thế hệ Z chưa sở hữu bằng cấp tỏ ra lo lắng hơn về triển vọng công việc trong tương lai.

Thế hệ Z muốn phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh cũng như các kỹ năng số cụ thể.

Thế hệ Z có quan điểm cân bằng nhất về trách nhiệm của cá nhân/tổ chức trong vấn đề nâng cao kỹ năng.

Thế hệ Z có thể là lực lượng lao động từ xa có năng suất cao.

< Back

< Back
[+] Read More

Trang bị cho thế hệ Z trong tương lai

Trong thế giới đầy biến động như hiện nay, sẽ không có vị trí công việc nào là hoàn toàn không thể bị thay thế trong tương lai. Lời khuyên của tôi dành cho Thế hệ Z - Hãy bắt đầu nghĩ về bản thân như một hành trang đầy kỹ năng và năng lực, thay vì chỉ gắn mình với một vai trò hay nghề nghiệp xác định.

Quách Thành ChâuLãnh đạo Nguồn nhân lực, PwC Việt Nam

Tham chiếu:
  1. Theo định nghĩa của từ điển Merriam-Webster. 
  2. Theo tính toán của chúng tôi dựa trên dữ liệu từ https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2025/