Điểm tin thuế Việt Nam

Đây là Tổng hợp định kỳ các quy định mới và các văn bản luật khác liên quan đến các vấn đề về pháp lý, thuế và đầu tư tại Việt Nam. Hãy đăng ký để nhận điểm tin!

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Lưu trữ

Tháng 12

 • 19/12: Thủ tướng Chính phủ: Không thanh tra, kiểm tra thuế và tài chính trùng lắp và chồng chéo tiếng Anh / tiếng Việt
 • 07/12: Thông tư mới sửa đổi, bổ sung chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định tiếng Anh / tiếng Việt
 • 05/12: Thuế giá trị gia tăng đối với phí sử dụng nhãn hiệu tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 11

Tháng 10

Tháng 9

 • 26/09: Quy định mới về thời hạn nộp C/O tiếng Anh / tiếng Việt
 • 21/09 - Đẩy mạnh công tác thu thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) tiếng Anh / tiếng Việt
 • 20/09 - Hướng dẫn mới về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiếng Anh / tiếng Việt
 • 19/09 - Thông tư 130 hướng dẫn thi hành Nghị định 100 về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 8

 • 31/08 - Nghị định mới số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm tiếng Anh / tiếng Việt
 • 15/08 - Thông tư mới hướng dẫn về việc đăng ký thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • 08/08 - Thông tư mới về hoàn thuế GTGT thể hiện việc tăng cường giám sát của Tổng Cục Thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • 05/08 - Thành lập Ban chỉ đạo "Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận" tiếng Anh / tiếng Việt
 • 04/08 - Nghị định mới về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • 03/08 - Nghị định hướng dẫn chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 7

 • 20/07 - Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tiếng Anh
 • 19/07 - Yêu cầu báo cáo định kì tiếng Anh
 • 15/07 - Xử phạt hành chính cho vi phạm trong hoạt động đầu tư tiếng Anh

Tháng 6

 • 30/06 - Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Kế toán 2015 - Quy định mới về cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tiếng Anh / tiếng Việt
 • 09/06 - PwC: Mười thế lực công nghệ sẽ làm thay đổi ngành dịch vụ tài chính năm 2020 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 08/06 - Sửa đổi bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 5

Tháng 4

Tháng 3

 • 25/03 - Thông tư số 53/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sungmột số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp tiếng Anh / tiếng Việt
 • 18/03 - Nghiên cứu của PwC cho thấy FinTech đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính tiếng Anh / tiếng Việt
 • 18/03 - Thông tư mới hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 2

 • 24/02 - Điều kiện áp dụng đối với đầu tư nước ngoài được công bố trên trang web của Bộ KHĐT tiếng Anh
 • 24/02 - Hướng dẫn về thuế môn bài tiếng Anh / tiếng Việt
 • 18/02 - Quy định mới về Giấy phép Lao động tiếng Anh / tiếng Việt
 • 04/02 - Nghị định mới về văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty nước ngoài tiếng Anh

Tháng 1

 • 22 /01Cập nhật về chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cho người nước ngoài tiếng Anh / tiếng Việt
 • 21/01 - Thông tư mới hướng dẫn về thuế Tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh / tiếng Việt
 • 18/01 Quy định mới về hợp đồng lao động và kỷ luật lao động tiếng Anh / tiếng Việt
 • 16/01 - Luật kế toán 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 13/01Các thay đổi chính trong chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2016 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 11/01Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 tiếng Anh
 • 11/01Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp phải được nộp kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán tiếng Anh / tiếng Việt
 • 08/01 Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 12

 • 28/12 - Kê khai quyêt toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 15/12 - Thông báo về nộp báo cáo hoạt động hàng năm của văn phòng đại diện tiếng Anh / tiếng Việt
 • 13/12 - Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 8/12 - Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư tiếng Anh
 • 4/12 - Báo cáo quyết toán đối với loại hình Sản xuất xuất khẩu tiếng Anh / tiếng Việt
 • 2/12 - Thành lập Phòng thanh tra giá chuyển nhượng tại Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Naitiếng Anh

Tháng 11

 • 27/11 - Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tiếng Anh /tiếng Việt
 • 4/11 - Nghị định mới hướng dẫn về thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 10

 • 30/10 - Quy định mới về con dấu doanh nghiệp tiếng Anh
 • 29/10 - Thông tư mới về Thuế Tài Nguyên tiếng Anh / tiếng Việt
 • 27/10 - Quy định mới về đóng kinh phí công đoàn tiếng Anh
 • 23/10 - Xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của chi phí phúc lợi nhân viên tiếng Việttiếng Anh
 • 23/10 - Công văn mới của Bộ Tài chính giải đáp một số vướng mắc liên quan đến Thông tư 200 tiếng Việt / tiếng Anh
 • 22/10 - Kiểm toán Nhà nước tăng cường vai trò đối với thanh tra, kiểm tra thuế tại Việt Nam tiếng Anh

Tháng 9

 • 25/9 - Nghị định đầu tiên hướng dẫn Luật Doanh nghiệp mới tiếng Anh / tiếng Việt
 • 17/9 - Công văn mới liên quan đến chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm cho năm 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 9/9 - Hướng dẫn về việc áp dụng tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ tiếng Anh / tiếng Việt

Tháng 8

 • 12/8 - Không thu thuế đối với nguyên liệu thừa tồn kho của doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh / tiếng Việt
 • 12/8 - Thuế nhà thầu nước ngoài đối với việcbán hàng hóa từ kho ngoại quan vào thị trường nội địa tiếng Anh / tiếng Việt
 • 5/8 - Về việc thực hiện Bộ Luật Lao Động tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/8 - Tuân thủ Thuế khi kết thúc năm tài chính vào cuối tháng 6 tiếng Anh

Tháng 7

 • 27/7 - Hướng dẫn thi hành luật đầu tư và luật doanh nghiệp mới tiếng Anh
 • 24/7 - Những thay đổi quan trọng về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) tiếng Anh / tiếng Việt
 • 13/7 - Bản tin về gian lận thương mại PwC - Tháng 7/2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 8/7 - Quy định mới về quyền sở hữu cổ phần tại công ty cổ phần dành cho nhà đầu tư nước ngoài tiếng Anh
 • 2/7 - Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm - Thông tư 199 tiếng Anh / tiếng Việt
 • 2/7 - Thuế nhà thâu nước ngoài (“NTNN”) đối với tiền bản quyền tiếng Anh / tiếng Việt
 • 1/7 - Yêu cầu xác nhận thông tin doanh nghiệp tiếng Anh

Tháng 6

Tháng 5

Tháng 4

Tháng 3

Tháng 2

Tháng 1

 • Ngày 17 Tháng 12 năm 2014 - Thông báo về nộp báo cáo hoạt động hàng năm của văn phòng đại diện tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 15 Tháng 12 năm 2014 - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nhân viên của nhà thầu nước ngoài làm việc tại Việt Nam tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 10 Tháng 12 năm 2014 - Quy định mới về nhập khẩu điện thoại di động tiếng Anh /tiếng Việt
 • Ngày 8 Tháng 12 năm 2014 - Kê khai quyết toán thuế năm 2014 tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 4 Tháng 12 năm 2014 - Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014 tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 2 Tháng 12 năm 2014 - PwC Saratoga: Thước đo của tháng - Tháng 12/2014tiếng Anhtiếng Việt
 • Ngày 1 Tháng 12 năm 2014 - Thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 27 Tháng 11 năm 2014 - Điểm khác biệt làm nên một bộ phận Nhân sự hàng đầu tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 26 Tháng 11 năm 2014 - Hai Luật thuế mới! tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 25 Tháng 11 năm 2014 - Quy định mới về đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 21 Tháng 11 năm 2014 - Đầu tư vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 18 Tháng 11 năm 2014 - Tăng lương tối thiểu kể từ tháng 1 năm 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 17 Tháng 11 năm 2014 - Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 13 Tháng 11 năm 2014 - Jermyn Brooks - Cựu quản lý toàn cầu của PwC, có buổi nói chuyện tại Eurocham Business Luncheon tiếng Anh
 • Ngày 12 Tháng 11 năm 2014 - Điều chỉnh định mức sản phẩm xuất khẩu tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 28 Tháng 10 năm 2014 - Thông tư 151 hướng dẫn Nghị Định 91 về một số vấn đề về thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 9 Tháng 10 năm 2014 - Nghị định 91 sửa đổi một số điều tại các Nghị định quy định về thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 3 Tháng 10 năm 2014 - Khảo sát thực trạng an toàn thông tin toàn cầu năm 2015 tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 30 Tháng 9 năm 2014 - Quy định mới về đăng ký khoản vay nước ngoài tiếng Anh /tiếng Việt
 • Ngày 17 Tháng 9 năm 2014 - Những thay đổi được đề nghị trong dự thảo Luật Đầu tư tiếng Anh
 • Ngày 4 Tháng 9 năm 2014 - Luật Hải quan mới tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 4 Tháng 9 năm 2014 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 29 Tháng 8 năm 2014 - Nghị quyết 63 – Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn tài chính cho doanh nghiệp tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 27 Tháng 8 năm 2014 - Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 21 Tháng 8 năm 2014 - Nghị Định 75 về người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 19 Tháng 8 năm 2014 - THÔNG TƯ MỚI VỀ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI – mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 14 Tháng 8 năm 2014 - Điều chỉnh mẫu kê khai thông tin về giao dịch liên kết tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 1 Tháng 8 năm 2014 - Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đối với nhân viên thường xuyên đi công tác ngắn hạn tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 31 tháng 7 năm 2014 - Luật Phá Sản Mới tiếng Anh / tiếng Việt
 • Tháng 7 năm 2014 - PwC khởi động chương trình nghiên cứu về Nguồn nhân lực tiếng Anh /tiếng Việt
 • Ngày 25 tháng 7 năm 2014 - Luật Đất Đai mới tiếng Anh / tiếng Việt
 • Tháng 7 năm 2014 - Dẫn dắt sự thay đổi tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 14 tháng 7 năm 2014 - Thông tư 78 về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tiếng Anhtiếng Việt
 • Ngày 9 tháng 7 năm 2014 - Mỹ áp đảo trong Top 100 công ty giá trị nhất thế giới tiếng Anh /tiếng Việt
 • Ngày 13 tháng 6 năm 2014 - Các quy định mới về khoản vay nước ngoài: tiếng Anh / tiếng Việt
 • Tháng 6/2014 - Khả năng Thích nghi của Nguồn Nhân lực - Nền kinh tế toàn cầu thất thoát 150 tỷ USD vì nhân lực không phù hợp tiếng Anh / tiếng Việt
 • 6/6/2014 - World Cup 2014 Brazil được lợi thế sân nhà, nhưng Anh phải vật lộn trong ‘Bảng tử thần', theo báo cáo của PwC tiếng Anh
 • 4/6/2014 - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dối với khoản hỗ trợ vé máy bay cho nhân viên làm việc theo chu kỳ luân phiên: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 26/5/2014 - Thông tư 39/2014 quy định về hóa đơn: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 23/5/2014 - Chính sách thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp bị phá hoại trong những cuộc biểu tình gần đây: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 6/3/2014 - Nghị định mới về hóa đơn: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 4/3/2014 - Dịch vụ Tư vấn quản lý nguồn nhân lực của PwC: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 20/2/2014 - Thông tư 219 về thuế Giá trị gia tăng (GTGT): tiếng Anh / tiếng Việt
 • 14/2/2014 - Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (PIT) năm 2013: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 15/1/2014 - Cập nhật về cấp giấy phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 14/1/2014 - Thông tư 201/2013 hướng dẫn áp dụng quy chế xác định giá trước theo thỏa thuận trong quản lý thuế: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Thông tư 205/2013 về thi hành Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định 209 về thuế Giá trị gia tăng: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định 218 về thuế Thu nhập doanh nghiệp: tiếng Anh / tiếng Việt

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide