Ngành kinh tế

Bối cảnh là tất cả.

Bạn không kinh doanh một cách độc lập.

Bạn cạnh tranh trong một môi trường phức tạp bao gồm công nghệ, chuỗi cung ứng, đội ngũ nhân viên lành nghề, chuẩn mực kế toán, đối thủ cạnh tranh, các đơn vị quản lý và sở thuế. 

Mạng lưới công nghiệp tập trung của PwC được thiết kế để dự đoán và giải quyết nhu cầu kinh doanh. 184,000 nhân viên PwC trên 157 quốc gia có thể nhận biết bố cục của viễn cảnh trên nhiều khía cạnh và đồng thời, tìm ra giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng.

Tra cứu nhóm ngành kinh tế của doanh nghiệp quý vị dưới đây và cùng thảo luận.

Kết nối với chúng tôi