Ngành kinh tế

Mạng lưới các chuyên gia theo ngành kinh tế của chúng tôi có thể dự đoán và giải quyết nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Với 208.000 người trên 157 quốc gia, chúng tôi có thể mở rộng tầm nhìn, hướng tới bức tranh toàn cảnh hay sàng lọc tỉ mỉ để tìm ra giải pháp phù hợp.

Bối cảnh là tất cả.

Bạn không kinh doanh một cách độc lập.

Bạn cạnh tranh trong một môi trường phức tạp bao gồm công nghệ, chuỗi cung ứng, đội ngũ nhân viên lành nghề, chuẩn mực kế toán, đối thủ cạnh tranh, các đơn vị quản lý và sở thuế. 

Mạng lưới công nghiệp tập trung của PwC được thiết kế để dự đoán và giải quyết nhu cầu kinh doanh. 184,000 nhân viên PwC trên 157 quốc gia có thể nhận biết bố cục của viễn cảnh trên nhiều khía cạnh và đồng thời, tìm ra giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng.

Tra cứu nhóm ngành kinh tế của doanh nghiệp quý vị dưới đây và cùng thảo luận.

Kết nối với chúng tôi