Văn hoá và phúc lợi

Mục tiêu của PwC

Các giá trị và cách hành xử của PwC định hướng những kỳ vọng của chúng tôi khi làm việc cùng nhau và cùng khách hàng. Mặc dù chúng tôi đến từ những hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau, đó cũng chính là điểm chung duy nhất mà chúng tôi có. Sự khác biệt ấy thể hiện nguyện vọng và kỳ vọng chung của chúng tôi, đồng thời, định hướng cách chúng tôi đưa ra quyết định và đối xử với những người khác. Với tư cách là chuyên gia PwC, hành động của chúng tôi luôn đồng hành cùng giá trị và cách hành xử của PwC. Chúng tôi nhìn nhận những giá trị này như một tổng thể mà mỗi giá trị đều quan trọng như nhau trên con đường dẫn tới thành công.

Playback of this video is not currently available

2:33

Mục tiêu của PwC

Xây dựng niềm tin trong xã hội, giải quyết những vấn đề quan trọng

Giá trị của PwC

Các giá trị của PwC buộc chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình, hành động một cách chính trực và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Công việc của chúng tôi tạo ra sự khác biệt và thông qua quá trình làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể sáng tạo những phương pháp mới. Các giá trị đó định hướng cách chúng tôi làm việc và chăm sóc khách hàng cũng như quan tâm tới cộng đồng chúng tôi đang sống và lẫn nhau.

Hành động chính trực

Chúng tôi mong đợi và mang lại kết quả với chất lượng cao nhất, bảo vệ những điều đúng đắn, ngay cả trong những tình huống khó khăn và đưa ra quyết định như thể uy tín cá nhân của chúng tôi đang bị đe dọa.

Tạo ra sự khác biệt

Chúng tôi luôn cập nhật thông tin và phản ứng nhanh nhạy với môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi. Chúng tôi luôn tìm kiếm những phương pháp mang lại tầm ảnh hưởng tích cực đến đồng nghiệp, khách hàng và xã hội.

Thể hiện sự quan tâm

Chúng tôi mong muốn tìm hiểu mọi cá thể và những gì quan trọng đối với họ. Chúng tôi công nhận giá trị và đóng góp của từng cá nhân, đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ họ phát triển theo phương pháp khiến họ phát huy hết khả năng của mình.

Làm việc cùng nhau

Chúng tôi hợp tác, chia sẻ ý tưởng và tổng hợp những quan điểm đa dạng để cải thiện bản thân và những người xung quanh.

Cởi mở cho sự đột phá

Chúng tôi ủng hộ sự đổi mới và không ngừng thách môi trường hiện tại hiện tại thông qua việc cởi mở với mọi ý tưởng mới.

Phúc lợi cho nhân viên

Tại PwC, chúng tôi mang lại một chương trình phúc lợi toàn diện, linh hoạt và cạnh tranh. Chương trình này có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu sức khỏe và tài chính của nhân viên và gia đình họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các nguồn lực và chương trình khác để hỗ trợ nhân viên theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp cũng như các nhu cầu cá nhân và gia đình của họ.

Làm việc linh hoạt

Lựa chọn phương pháp làm việc phù hợp thông qua: flex@work, flexspace, flextime, flexseason, flexMon, flexDad

Phát triển chuyên môn

Cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh đạo và phát huy hết tiềm năng hiện có

Phát triển nghề nghiệp

Phương pháp mới để phát triển kỹ năng, bao gồm kỹ năng số, bất kể bạn đang làm công việc nào 

Xây dựng quan hệ

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với những chuyên gia trong ngành, trong mạng lưới công ty và các cựu sinh viên PwC.

Ghi nhận đóng góp

Ghi nhận đóng góp trong thời gian thực thông qua nền tảng flexpoint. Điểm thu thập được có thể được đổi thành quà tặng.

Cơ hội luân chuyển

Chúng tôi là một mạng lưới có cơ hội nghề nghiệp và kinh nghiệm trên 150 quốc gia.

Chăm sóc sức khoẻ

Chúng tôi chăm sóc sức khỏe của nhân viên theo ba hạng mục: Cơ thể, Trí óc và Trái tim. Cổng thông tin "Be Well Work Well" cung cấp cho nhân viên và các thành viên trong gia đình họ nhiều thông tin hữu ích để nắm bắt các phương pháp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tại nhà, công ty hoặc trong cộng đồng.

Phúc lợi cạnh tranh

Mức lương cạnh tranh được xác định bởi nhiều yếu tố như chỉ số kinh tế, giá trị thị trường của công việc tương đương, hiệu suất và năng lực của nhân viên và nhu cầu của công ty.

Liên hệ

Tuyển dụng

Phòng Quản lý Nguồn nhân lực, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796 / +84 24 3946 2246

Follow us