Dịch vụ Phát triển bền vững và Chống biến đổi khí hậu

Chuyển đổi doanh nghiệp với xu hướng ESG toàn cầu

Kiến tạo giá trị thông qua phát triển bền vững

Xây dựng một doanh nghiệp bền vững là tạo ra sự khác biệt hữu hình — phát triển hoạt động kinh doanh thông minh hơn vì một tương lai vững chắc hơn. Doanh nghiệp mong muốn thúc đẩy giá trị và thúc đẩy tăng trưởng đồng thời củng cố môi trường và xã hội của chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin và khả năng phục hồi cao hơn bằng cách thực hiện các bước đi chiến lược nhằm quản lý các tác động đến môi trường, khí hậu và xã hội; và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định, cơ hội đầu tư và số liệu về ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Playback of this video is not currently available

1:06

Net zero: Từ cam kết đến hành động

Phương pháp tiếp cận ESG

Chuyển đổi doanh nghiệp thông qua ESG 

PwC hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào 

Tư vấn chiến lược

 • Chiến lược phát triển bền vững

 • Chiến lược Net zero 

 • Chiến lược đẩy mạnh hoạt động với các bên liên quan

 • Chiến lược tạo ảnh hưởng xã hội 

esg services

Tư vấn chuyển đổi

Khí hậu
 • Chiến lược giảm thiểu và thích ứng
 • Chuyển đổi mô hình kinh doanh Net zero

 • Tư vấn thuế carbon

 • Giảm thiểu lượng carbon

 • Thị trường/bù đắp carbon

 • Đo lường và quản lý tác động

 • Đánh giá mức độ nhạy cảm với biến đổi khí hậu

 • Phân tích tình huống

Hoạt động
 • Vận hành và mua bán bền vững
 • Đo lường và quản lý tác động
 • Quản lý và tối ưu hóa chiến lược chuỗi cung ứng bền vững
 • Thẩm định ESG

 • Giảm thiểu rủi ro về thuế ESG

 • Đào tạo & nâng cao năng lực

 • Tác động nhân quyền

Tài chính
 • Tài chính bền vững (ví dụ: trái phiếu xanh, tài chính xanh, các khoản vay liên kết bền vững)

 • Thẩm định M&A (Mua bán & Sáp nhập) ESG

 • Tạo giá trị ESG trong các thương vụ

 • Đánh giá mức độ sẵn sàng ESG

 • Đầu tư trách nhiệm (khuôn khổ & nâng cao kỹ năng)

Dịch vụ bảo đảm & Báo cáo

 • Chiến lược công bố/báo cáo
 • Báo cáo bền vững (phương pháp thu thập dữ liệu, kiểm soát, chất lượng)

 • Chiến lược kiểm toán nội bộ và nâng cao năng lực

 • Đảm bảo tính bền vững

 • Quản lý rủi ro trong thực thi ESG

Khám phá thêm 

 

esg services

Tập huấn ESG

Các chương trình của chúng tôi
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào Quy định bảo vệ dữ liệu, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân)
 • Đào tạo đánh giá rủi ro ESG
 • Đào tạo về Net Zero và Khí nhà kính
 • Đào tạo nhận thức về phát triển bền vững
 • Chứng nhận Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI)

Khám phá thêm

esg services

Ứng dụng công nghệ vào ESG

Các công cụ kỹ thuật số
 • Công cụ báo cáo ESG: Nền tảng đám mây chuyên môn hóa, được thiết kế để nâng cao chất lượng báo cáo.
 • Công cụ giám sát phát thải: Tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu carbon. Điều này cho phép doanh nghiệp dễ dàng giám sát và quản lý các sáng kiến ​​giảm phát thải và không phát thải.

Khám phá thêm

esg services

Thông tin ESG từ PwC 

{{filterContent.facetedTitle}}

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, Lãnh đạo dịch vụ ESG, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Đinh Hồng Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Dịch vụ Tài chính, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Ong Tiong Hooi

Phó Tổng Giám đốc | Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8493 869 9691

Abhinav Goyal

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 906 725 575

Hide