Dịch vụ Phát triển bền vững và Ứng phó với biến đổi khí hậu

Chuyển đổi doanh nghiệp với xu hướng ESG toàn cầu

Kiến tạo giá trị thông qua phát triển bền vững

Xây dựng một doanh nghiệp bền vững là tạo ra sự khác biệt hữu hình — phát triển hoạt động kinh doanh thông minh hơn vì một tương lai vững chắc hơn. Doanh nghiệp mong muốn thúc đẩy giá trị và thúc đẩy tăng trưởng đồng thời củng cố môi trường và xã hội của chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin và khả năng phục hồi cao hơn bằng cách thực hiện các bước đi chiến lược nhằm quản lý các tác động đến môi trường, khí hậu và xã hội; và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định, cơ hội đầu tư và số liệu về ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Playback of this video is not currently available

1:06

Net zero: Từ cam kết đến hành động

Phương pháp tiếp cận ESG

Chuyển đổi doanh nghiệp thông qua ESG 

PwC hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào 

Chiến lược

 • Chiến lược phát triển bền vững
 • Chiến lược giảm phát thải ròng
 • Chiến lược gắn kết với các bên liên quan
 • Chiến lược quản lý tác động xã hội

 

esg services

Chuyển đổi

Khí hậu
 • Chiến lược giảm thiểu và thích ứng
 • Chuyển đổi kinh doanh giảm phát thải ròng
 • Các dịch vụ carbon: tư vấn thuế, Giảm phát thải carbon, Thị trường/bù đắp carbon
 • Đo lường và quản lý ảnh hưởng
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu
 • Phân tích tình huống
Hoạt động
 • Vận hành và mua sắm bền vững
 • Đo lường và quản lý ảnh hưởng
 • Tối ưu hóa và quản lý chiến lược chuỗi cung ứng bền vững
 • Thẩm định ESG
 • Giảm thiểu rủi ro về thuế ESG
 • Đào tạo & nâng cao năng lực
 • Đánh giá tác động về nhân quyền
Tài chính và Rủi ro 
 • Tài chính bền vững (ví dụ: trái phiếu xanh, tài chính xanh, các khoản vay liên kết bền vững)
 • Thẩm định ESG cho M&A
 • Kiến tạo giá trị ESG trong các giao dịch
 • Đánh giá mức độ sẵn sàng thực hành ESG
 • Đầu tư có trách nhiệm (khuôn khổ & nâng cao kỹ năng)

Công bố báo cáo

 • Chiến lược công bố/báo cáo
 • Báo cáo phát triển bền vững (phương pháp tiếp cận, kiểm soát, nâng cao chất lượng dữ liệu)

 • Chiến lược kiểm toán nội bộ và nâng cao năng lực

 • Cung cấp đảm bảo cho các chỉ số về phát triển bền vững

 • Quản lý và báo cáo rủi ro ESG
 • Các công cụ công nghệ hỗ trợ thực hành ESG

Khám phá thêm 

 

esg services

Đào tạo ESG tại PwC's Academy

Các chương trình của chúng tôi
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào Quy định bảo vệ dữ liệu, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân)
 • Đào tạo đánh giá rủi ro ESG
 • Đào tạo về Net Zero và Phát thải Khí nhà kính
 • Đào tạo nhận thức về phát triển bền vững
 • Đào tạo lấy chứng nhận của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)

Khám phá thêm

esg services

Chuỗi podcast về chủ đề ESG


Thông tin ESG từ PwC 

{{filterContent.facetedTitle}}

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Đinh Hồng Hạnh

Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Giang Bảo Châu

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp Lý, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Ong Tiong Hooi

Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn giao dịch, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +8493 869 9691

Phạm Hải Âu

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Abhinav Goyal

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 906 725 575

Hide