Môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

Môi trường, xã hội, quản trị (ESG) đang ngày càng được các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm. Thành công của một tổ chức không chỉ là tối ưu hóa lợi nhuận mà còn là tối ưu hóa về giá trị.

Khóa đào tạo chuyên ngành ESG giúp người tham gia có thể kiến tạo giá trị thông qua ESG bằng cách phát triển kế hoạch dài hạn và thiết thực cho doanh nghiệp của mình, áp dụng các nguyên tắc ESG vào chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp để chuẩn bị cho tương lai.

Các khóa đào tạo

Để đăng ký các khóa đào tạo, xin liên hệ.

Nhận thức về an ninh mạng

Tăng cường bảo mật là điều thiết yếu trong tất cả các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ. Nhân viên ở mọi cấp độ cần được giảng dạy về tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân và công ty khỏi các cuộc tấn công mạng. Nhiều quy định cần phải tuân thủ như: ISO, HIPAA, PCI, SOX, GDPR và thậm chí, một số quy định theo địa phương về an ninh mạng cần phải được đào tạo cho tất cả nhân viên.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin, thực hành bảo mật các thông tin và chính sách liên quan nhằm giúp ngăn chặn các hành vi xâm phạm không chủ ý đối với hệ thống máy tính và thông tin nhạy cảm.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Tự tin vào các quyết định họ đưa ra khi tạo mật khẩu mới, lọc các email hoặc trình duyệt internet đáng ngờ
 • Nâng cao mức độ nhận thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp khỏi những nguy cơ vi phạm dữ liệu, tấn công mạng và các mối đe dọa từ mã độc tống tiền
Nội dung chi tiết
 • Tầm quan trọng của nhận thức về bảo mật
 • Phòng tránh tấn công phi kỹ thuật
 • Sử dụng Internet an toàn
 • Bảo mật thiết bị

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Đội Tuân thủ và Rủi ro CNTT
 • Đội quản lý doanh nghiệp / người dùng cuối

Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào GDPR, PDPD)

Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đã trở thành vấn đề nổi cộm trên toàn cầu, khi thông tin cá nhân được yêu cầu bảo mật nhiều hơn, và doanh nghiệp phải đối mặt với mối đe dọa và rủi ro an ninh thông tin lớn hơn. Với sự gia tăng nhân viên làm việc trực tuyến, điều quan trọng hơn cả là đảm bảo nhân viên nắm rõ quy tắc và nguyên tắc sử dụng và bảo vệ dữ liệu, tránh tốn kém do vi phạm dữ liệu. Bảo mật thông tin tập trung vào việc giữ an toàn cho tất cả các loại thông tin và hệ thống không công khai. Hậu quả của việc vi phạm dữ liệu, xử lý sai thông tin cá nhân và vi phạm luật bảo mật dữ liệu vô cùng nghiêm trọng, không thể không nhắc tới tiền phạt, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tổ chức và mất lòng tin của khách hàng.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích:

 • Bảo mật dữ liệu, tập trung vào cách thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng;
 • Cách áp dụng các phương pháp tốt nhất về nhận thức quyền riêng tư.
 • Trang bị cho nhân viên của doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng phù hợp để việc bảo vệ dữ liệu trở thành phản xạ.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu biết thêm về bảo mật dữ liệu và những quyền và trách nhiệm mà nó tạo ra;
 • Biết cách xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn;
 • Có thể hỗ trợ tổ chức của bạn thực hiện các nghĩa vụ về quyền riêng tư.
Nội dung chi tiết
 • Tổng quan về GDPR và PDPD;
 • Yêu cầu chi tiết của GDPR và PDPD;
 • Cách thực hiện kiểm toán tuân thủ GDPR và PDPD.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Đội Tuân thủ và Rủi ro CNTT
 • Đội Kiểm toán nội bộ
 • Đội bảo vệ pháp lý và dữ liệu

Chuỗi đào tạo ESG - Đánh giá rủi ro ESG

Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) ngày càng quan trọng đối với cả nhà đầu tư và các bên liên quan khác, như chính phủ và người dân. Doanh nghiệp cần có khả năng tự bảo vệ mình khỏi rủi ro tiềm ẩn từ ESG và tận dụng mọi tiềm năng sẵn có. Khóa đào tạo của chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về các rủi ro và cơ hội ESG của doanh nghiệp dựa vào bộ tiêu chuẩn toàn cầu, cũng như cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề đó.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích:

 • Phổ biến các nguyên tắc và đề xuất của Tổ chức Công tác về Công khai Tài chính Liên quan đến Khí hậu (Task Force on Climate Related Financial Disclosures - TCFD);
 • Xác định các phương pháp tiếp cận chính đang được áp dụng để triển khai TCFD trong quy trình tại doanh nghiệp của các doanh nghiệp tham dự;
 • Tiến hành đánh giá quy trình trong tương lai tại doanh nghiệp hướng tới các đề xuất TCFD;
 • Cung cấp khả năng liệt kê các rủi ro khí hậu và các cơ hội liên quan đến doanh nghiệp tham dự.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Có hiểu biết rộng rãi về các nguyên tắc và những khuyến nghị chính của TCFD;
 • Có thể xác định các phương pháp tiếp cận chính đang được áp dụng để thực hiện TCFD trong các quy trình tại doanh nghiệp của mình;
 • Có thể cho phép đánh giá trong tương lai về sự tiến bộ của tổ chức của họ đối với các đề xuất TCFD;
 • Có thể đánh giá rủi ro khí hậu và các cơ hội liên quan đến tổ chức của mình.
Nội dung chi tiết
 • Chào mừng và Giới thiệu;
 • Rủi ro liên quan đến khí hậu là gì và chỉ ra tại sao chúng lại quan trọng;
 • Các Nguyên tắc hướng dẫn chính và khuyến nghị của TCFD;
 • Quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu;
 • Cách Quản lý rủi ro tài chính do biến đổi khí hậu;
 • Đưa các rủi ro và đề cập đến khí hậu vào Quản lý và báo cáo tài chính.

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Ban quản trị
 • Nhân viên
 • Khác

Chuỗi đào tạo ESG - Net Zero & Khí thải nhà kính

Khi chính phủ và cơ quan quản lý tăng cường nỗ lực cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu và cam kết đạt được Net Zero, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị để nhận thức được các phương pháp đo lượng phát thải khí nhà kính (GHG), những thách thức phải đối mặt khi đo lượng GHG và các tác động có thể thực hiện để giảm lượng khí thải các-bon.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích:

 • Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp thu thập dữ liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố các chỉ số vững chắc hơn, có thể so sánh/ tiêu chuẩn hóa (phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất như phương pháp luận tiêu chuẩn kế toán khí nhà kính - KNK);
 • Xác định các bước thực tế trong việc đo lường và quản lý phát thải KNK (Phạm vi 1, 2 & 3);
 • Xác định các cơ hội giảm thiểu carbon.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Có hiểu biết rộng về phát thải KNK và các cam kết Net Zero, bao gồm các xu hướng, ví dụ, thực tiển tốt;
 • Hiểu cách tiếp cận để thiết lập các mục tiêu Net Zero và hiểu các kỳ vọng từ các tổ chức toàn cầu;
 • Tìm hiểu quy trình thu thập dữ liệu KNK theo Nghị định thư KNK.
Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu - tóm tắt về hiện trạng KNK và mức độ liên quan và tầm quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp và môi trường;
 • Chia sẻ cách tiếp cận để thiết lập mục tiêu Net Zero cùng với cách quản trị và chiến lược phù hợp;
 • Nhấn mạnh các kỳ vọng phát thải KNK/ Net Zero từ các sáng kiến toàn cầu như TCFD, UNPRI, UNPRB, UNEPFI và WEF;
 • Cung cấp các nghiên cứu điển hình từ các công ty toàn cầu và các nhà lãnh đạo trong ngành;
 • Đưa những người tham gia xem qua mẫu Sổ tay Kế toán KNK;
 • Chia sẻ quá trình thu thập thông tin liên quan đến KNK (Phạm vi 1,2 và 3).

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Ban quản trị
 • Nhân viên
 • Khác

Chuỗi đào tạo ESG - Nhận thức về tính bền vững

Vai trò của sự bền vững trong các doanh nghiệp ngày càng quan trọng, và là chủ đề được thảo luận ở nhiều cấp độ. Người tham dự sẽ hiểu được các vấn đề cốt lõi của phát triển bền vững cùng với những trường hợp cụ thể để các doanh nghiệp có thể tích hợp vào trong công việc quản lý của mình hàng ngày.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo nhằm mục đích:

 • Giới thiệu về phát triển bền vững và ESG;
 • Cung cấp một trường hợp về sự bền vững và cách tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu rõ ý nghĩa và triển vọng tổng thể của ESG trong bối cảnh trong nước và toàn cầu;
 • Có thể thấy mối liên hệ giữa tầm quan trọng và giá trị của ESG đối với doanh nghiệp của mình;
 • Được giới thiệu về các khuôn khổ bền vững khác nhau tồn tại trên toàn cầu và cách quản lý sự đa dạng của các yêu cầu.
Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu về sự bền vững;
 • Kinh nghiệm về phát triển tính bền vững: bối cảnh mới về rủi ro và cơ hội;
 • Doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào bởi các vấn đề bền vững;
 • Các xu hướng và biện pháp cho ESG;
 • Sự bền vững tạo ra giá trị như thế nào;
 • Quản lý các khuôn khổ bền vững và các điều kiện đi kèm.

  Nửa ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gì
 • Ban quản trị
 • Nhân viên
 • Khác

Chứng nhận Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)

Khóa đào tạo kéo dài hai ngày này giúp người tham gia hiểu và có thể thiết lập quy trình báo cáo bền vững GRI. Khóa đào tạo phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về GRI và báo cáo bền vững, bao gồm cả những người tham dự mới bắt đầu tìm hiểu về tính bền vững.

 

Mục tiêu & Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu cách phát triển các báo cáo bền vững phù hợp với các tiêu chuẩn GRI.

Nội dung chi tiết
 • Bối cảnh bền vững và giới thiệu về GRI
 • Chuẩn bị: Lập quy trình xây dựng báo cáo tính bền vững GRI
 • Kết nối: Đối thoại với các bên liên quan
 • Xác định: Tập trung nỗ lực
 • Giám sát: Xây dựng báo cáo
 • Báo cáo: Kiểm tra báo cáo và cách truyền đạt

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Các chuyên gia về tính bền vững và trách nhiệm xã hội (CSR);
 • Người trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp;
 • Người trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư;
 • Các tác giả và người đóng góp cho báo cáo trách nhiệm xã hội (CSR) và báo cáo bền vững;
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người lần đầu làm báo cáo;
 • Các công ty quan tâm đến việc triển khai phát triển bền vững.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Quý vị tìm hiểu dịch vụ của PwC's Academy cho *

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Trưởng phòng cấp cao, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4607

Nguyễn Trần Minh

Nguyễn Trần Minh

Trưởng phòng phát triển kinh doanh, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4613

Hide