Tư vấn Quản lý rủi ro

Chuyển đổi rủi ro thành lòng tin, sự kiên cường và những cơ hội mới

Trong bối cảnh thế giới có nhiều sự biến động, doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu xây dựng năng lực hoạt động kinh doanh bền bỉ dài hạn, chứ không chỉ là tồn tại. Một nhân tố thành công chính để đạt được chính là quan điểm coi rủi ro không chỉ là thách thức phức tạp mà còn là cơ hội chưa được tận dụng. Giá trị, năng lực và quan điểm toàn diện của chúng tôi về rủi ro có thể giúp khách hàng bảo vệ và tạo lập giá trị xuyên suốt quá trình từ ra quyết sách chiến lược đến vận hành chi tiết của doanh nghiệp. Từ đó, tạo lập năng lực kinh doanh an toàn, bền vững có khả năng sẵn sàng đối mặt và chống chịu rủi ro. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng các đảm bảo cần có để kiểm soát và quản lý rủi ro, và lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Hỗ trợ của chúng tôi

Quản lý rủi ro hiệu quả không chỉ là việc bảo vệ giá trị; nó còn liên quan đến việc tích cực tạo ra giá trị.

PwC kết hợp các lĩnh vực chuyên sâu, kiến thức thương mại và công nghệ để mang lại hiểu biết sâu sắc, sự tiên đoán và lời khuyên độc lập mà Quý doanh nghiệp cần để xây dựng và bảo vệ giá trị trong tất cả các bộ phận của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể giúp Quý doanh nghiệp khám phá nơi rủi ro tồn tại và những cơ hội mà nó mang lại ở mỗi giai đoạn của dải rủi ro, kiểm soát và đảm bảo. Với khả năng nhìn nhận toàn diện về rủi ro, Quý doanh nghiệp có thể tự tin lập kế hoạch, dự báo và đưa ra quyết định dựa trên hiểu biết kỹ lưỡng, thông tin đầy đủ để giữ cho doanh nghiệp đi đúng hướng.

Khám phá các bộ giải pháp của chúng tôi dưới đây để hiểu cách chúng tôi có thể hợp tác với Quý doanh nghiệp.

Chúng tôi là ai

Đội ngũ chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo Rủi ro (RAS) của PwC mang đến cho Quý doanh nghiệp một góc nhìn độc đáo, xuất phát từ sự kết hợp đa dạng của kỹ năng, lý lịch và chuyên môn.

Tìm hiểu đội ngũ của chúng tôi

Contact us

Xavier  Potier

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Vietnam

Tel: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi