Tư vấn quản lý rủi ro

Thay đổi cách tiếp cận để đảm bảo tương lai bền vững của doanh nghiệp

Hiện tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, do đó các doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ, phù hợp với các quy định pháp lý mà vẫn đảm bảo sự kết nối giữa các giá trị, quy tắc ứng xử và quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

PwC nhận thấy rằng mỗi doanh nghiệp đều có các biện pháp kiểm soát, hệ thống, chính sách và quy trình vận hành riêng, hội tụ đầy đủ các yếu tố hình thái, mô hình hoạt động và quy mô doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro của PwC bao gồm các dịch vụ liên quan được phát triển xoay quanh chủ đề về rủi ro, kiểm soát và đảm bảo. Các dịch vụ cung cấp bao gồm: Kiểm toán nội bộ, Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị hiệu suất, Tư vấn kiểm soát kinh doanh, Kinh doanh bền vững và Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Chúng tôi xem xét các quy trình, chính sách, hệ thống và kiểm soát của Quý doanh nghiệp qua góc nhìn hoàn toàn mới.

Để chuẩn bị tốt cho tăng trưởng bền vững thì doanh nghiệp nên nhìn nhận rủi ro là một phần của kế hoạch bảo vệ toàn diện, đồng thời xem đó là cách tạo ra giá trị khác biệt cho doanh nghiệp.

Nguyễn Phi Lan, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Phi Lan

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide