Tư vấn quản lý rủi ro An ninh mạng - CNTT

Việc đảm bảo thông tin chính xác là điều cần thiết trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể giúp các tổ chức giải quyết các thách thức và cơ hội quản lý rủi ro CNTT theo phương thức phù hợp với chiến lược kinh doanh:

 • Tư vấn về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát thông tin tài chính - và giúp khách hàng giải tỏa những mối lo ngại liên quan đến báo cáo tài chính;
 • Đánh giá sự tuân thủ với các chính sách kiểm soát và bảo mật có liên quan, cũng như các quy trình và các thông lệ tốt của quốc tế;
 • Nhóm kiểm thử bảo mật của chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra sự xâm nhập hệ thống để đảm bảo tính bảo mật môi trường CNTT của khách hàng

Hỗ trợ của chúng tôi

An ninh mạng

Xây dựng sự tự tin vào nền tảng kỹ thuật số

 • Đánh giá chính xác năng lực hiện tại và mức độ trưởng thành của doanh nghiệp trong việc quản lý các rủi ro về an ninh mạng, nhờ đó giúp xác định được mức độ ưu tiên của các hoạt động đầu tư
 • Thiết kế và thực hiện các chuyên đề cải thiện và đảm bảo môi trường an ninh mạng
 • Tiếp cận nhanh chóng các giải pháp hàng đầu ngăn chặn sự cố an ninh mạng; điều tra và xử lý khủng hoảng
 • Bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa mới về an ninh mạng

Phân tích & dữ liệu

Gia tăng mức độ tin cậy vào luồng dữ liệu của doanh nghiệp

 • Xác định dữ liệu nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp và cách thức xác lập mức độ ưu tiên để có chiến lược bảo mật và bảo vệ dữ liệu đó
 • Rà soát các hệ thống và quy trình của doanh nghiệp một cách độc lập để đảm bảo dữ liệu được xử lý và báo cáo chính xác
 • Nâng cao giá trị của dữ liệu và chuyển đổi thành thông tin hữu ích để hỗ trợ việc ra quyết định

Đảm bảo hệ thống CNTT

Đạt được mục tiêu khi triển khai hệ thống CNTT

 • Thống nhất lợi ích, hoạt động kiểm soát với kỳ vọng của các bên liên quan
 • Chủ động xác định và giải quyết các rủi ro tiềm năng trong quá trình triển khai hệ thống trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • Nâng cao năng lực nhân sự của doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển giao
  kiến thức

Quản trị và rủi ro CNTT

Nâng cao năng lực kiểm soát hệ thống CNTT

 • Đối phó kịp thời trước mối đe dọa có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, hoặc trước những thay đổi về quản trị CNTT
 • Nhận diện đầy đủ các rủi ro CNTT và xây dựng khung quản lý rủi ro và quản trị CNTT tương ứng một cách phù hợp để quản lý các rủi ro này

Đảm bảo và tối ưu hóa kiểm soát CNTT

Tối ưu hóa hiệu quả của các kiểm soát hệ thống

 • Tận dụng tối đa tất cả các chức năng trong hệ thống và ứng dụng CNTT của
  doanh nghiệp
 • Xác định các điểm yếu cần xử lý, khắc phục trong cấu hình hệ thống ERP
 • Xây dựng các kiểm soát tự động dựa vào hệ thống CNTT để thay thế cho các
  kiểm soát thủ công đang sử dụng

Kiểm toán CNTT và tuân thủ

Gia tăng sự tin cậy vào các kiểm soát CNTT và quy trình được thực hiện tự động

 • Đánh giá các kiểm soát và quy trình tự động nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ
 • Xây dựng và nâng cao năng lực của các tuyến phòng thủ nội bộ để có thể kiểm toán các quy trình và kiểm soát CNTT một cách hiệu quả
 • Cung cấp công nghệ cũng như các giải pháp dựa trên nền tảng dữ liệu có thể ứng dụng vào kiểm toán CNTT, nhằm gia tăng tính hiệu quả và khả năng bao quát toàn diện hơn trong quá trình thực hiện kiểm toán, từ đó mang lại sự đảm bảo cao hơn

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Phi Lan

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Yu Loong Goh

Giám Đốc, Dịch vụ Quản lý rủi ro CNTT, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1007

Phó Đức Giang

Giám đốc, An ninh mạng và Bảo mật thông tin, Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1012

Hide