Xavier  Potier

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

Ông Xavier là Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro tại PwC Việt Nam, văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi làm việc tại PwC Việt Nam, ông lãnh đạo dịch vụ Kiểm toán Nội bộ tại khu vực châu Âu và châu Á Thái Bình Dương. 

Ông đã thực hiện nhiều loại hình tư vấn quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ: quản lý rủi ro và thực hiện các giải pháp kiểm soát nội bộ, xác định, đánh giá, theo dõi, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, khuyến nghị và huấn luyện ban điều hành.

Ông có bằng Thạc sỹ từ trường đại học ESC Nice - SKEMA (Pháp) và trường đại học Copenhagen Business School (Đan Mạch).

Thông tin liên hệ

ĐT: +84 28 3823 0796

Email

Get in touch

Kết nối với chúng tôi