Ấn phẩm Việt Nam


Điểm tin Thuế

Thông tư mới ban hành về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi, có hiệu lực từ ngày 15/08/2018.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Một số thay đổi chính trong Nghị định số 59 sửa đổi và bổ sung về thủ tục hải quan

Ngày 20 tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu theo thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Gần đây đã có nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp và Bộ Công Thương đã xin hướng dẫn từ Chính phủ về vấn đề này.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán về hải quan cho năm 2017

Chúng tôi xin lưu ý Quý công ty về thời hạn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu (BCQT). Thời hạn nộp BCQT trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC). Việc chậm nộp BCQT có thể dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính và tăng khả năng bị xếp vào danh sách kiểm tra sau thông quan.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Điểm tin pháp luật

Học viện PwC

Đào tạo tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi khiến đào tạo trở nên khác biệt.

Tìm hiểu thêm tại đây

Truyền thông

Tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo của PwC Việt Nam và cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi

Khám phá tại đây

Sự kiện

Hãy khám phá PwC Việt Nam và công việc của chúng tôi bằng cách tham dự các sự kiện

Chi tiết

Kết nối với chúng tôi