Điểm tin Thuế

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu thuê gia công ngoài sẽ không được miễn thuế

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định những điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng cho việc sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Một trong những điều kiện đó là người nhập khẩu phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ở Việt Nam và có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Học viện PwC

Đào tạo tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi khiến đào tạo trở nên khác biệt.

Tìm hiểu thêm tại đây

Truyền thông

Tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo của PwC Việt Nam và cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi

Khám phá tại đây

Sự kiện

Hãy khám phá PwC Việt Nam và công việc của chúng tôi bằng cách tham dự các sự kiện

Chi tiết

Kết nối với chúng tôi