Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Những đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp

Nắm bắt động lực Chuyển dịch năng lượng

Tham vọng toàn cầu về phát thải ròng bằng không (Net Zero) đã thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đạt được các mục tiêu về Net Zero đòi hỏi những giải pháp toàn diện.

Với xu hướng toàn cầu này, kể từ COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chính phủ đang theo đuổi những cải cách và đầu tư liên tục nhằm mục đích chuyển dịch nền kinh tế hướng tới Net Zero, bao gồm việc ký kết Hiệp định Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) và phê duyệt Quy hoạch Phát triển Điện VIII (QHĐ VIII) và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII sau một thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam khó có thể đạt được cam kết Net Zero nếu không có các hành động nghiêm túc và thay đổi mang tính nền tảng. Khu vực tư nhân có thể đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự chuyển dịch này. Những động thái hữu hình và khả thi từ khu vực tư nhân có thể giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp, đồng thời đưa Việt Nam trở lại đúng hướng để đạt được các mục tiêu về Net Zero.

Sự chủ động mang lại lợi thế chiến lược

Các doanh nghiệp ở Việt Nam chủ động đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng có thể giảm thiểu rủi ro và nắm bắt những cơ hội quan trọng.
 

Các doanh nghiệp chủ động có thể giảm thiểu rủi ro liên quan

Quá trình chuyển dịch trong thị trường năng lượng tạo ra rủi ro lớn và liên tục gia tăng cho bên tiêu thụ năng lượng, bao gồm chi phí năng lượng tăng cao, nguy cơ từ bất ổn địa chính trị và các vấn đề khác. Các doanh nghiệp chủ động trong quá trình chuyển dịch năng lượng có thể ứng phó tốt hơn trước các rủi ro về biến đổi khí hậu và tránh được nguy cơ tụt hậu trong hệ thống năng lượng sạch trong tương lai.

Những cơ hội quan trọng đang chờ đợi các doanh nghiệp chủ động

Có nhiều cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp sử dụng và cung cấp năng lượng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Những doanh nghiệp chuyển dịch sớm và chủ động sẽ có được lợi thế của người đi đầu, từ đó điều hướng các hoạt động kinh doanh phù hợp với thay đổi của người tiêu dùng, cũng như các công nghệ và thị trường mới nổi.

Lập chiến lược để Chuyển dịch năng lượng thành công

Phát triển các Mô hình Chuyển dịch Bền vững từ thay đổi nhỏ lẻ sang chuyển hóa toàn diện

Mặc dù những thay đổi hiện nay ở Việt Nam phần lớn vẫn dưới dạng thay đổi nhỏ lẻ, việc áp dụng rộng rãi các công nghệ năng lượng tái tạo và thông minh, được thúc đẩy bởi tốc độ đổi mới nhanh chóng, có thể mở đường cho các doanh nghiệp thực hiện những chuyển hóa toàn diện hơn.

Khó khăn trong triển khai là thách thức chính cản trở doanh nghiệp áp dụng các mô hình chuyển hóa toàn diện.

Khi đánh giá các mô hình chiến lược này, điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh hiện tại của Việt Nam để thực hiện hiệu quả. Các đánh giá này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Các công nghệ tiên tiến sẵn có để theo đuổi các sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động

 • Tính khả thi của việc nâng cấp công nghệ và chuyển dịch công nghệ hiện có để hoạt động bền vững hơn

 • Sự phù hợp của các lĩnh vực chuyển dịch mới với những ràng buộc hoặc hạn chế về quy định của Việt Nam

Tận dụng khung Chiến lược Định hướng theo Năng lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng nhằm giải quyết các thách thức trong triển khai

Một khung chiến lược giúp quá trình chuyển dịch năng lượng trở nên khả thi, hạn chế chi phí và mang lại lợi nhuận.

Chiến lược Định hướng theo Năng lực giúp điều chỉnh các tham vọng chiến lược trong quá trình chuyển dịch năng lượng để phù hợp với năng lực riêng biệt của mỗi doanh nghiệp. Điều này giúp các công ty đạt được thành công bền vững trong quá trình chuyển dịch năng lượng bằng cách phát triển theo cách phù hợp với hệ thống năng lực và định vị giá trị của họ.

Xác định các sáng kiến và hành động hữu hình

Có nhiều phương án để chuyển dịch năng lượng. Bằng cách phân loại chúng thành các cấp độ riêng biệt trong hệ thống phân cấp quản lý cacbon, doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định các phương án phù hợp.

Một danh mục tổng quan có cấu trúc về các phương án có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định nhất quán giữa các đơn vị kinh doanh. Danh mục tổng quan này cần tính đến các đơn vị kinh doanh khác nhau, bao gồm mô tả cấp cao về phương án chiến lược, mô tả các tác động có thể xảy ra, và khía cạnh thời gian để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra các quyết định chiến lược.

Định hướng con đường chuyển dịch năng lượng công bằng và bền vững

Chuyển dịch năng lượng công bằng đề cập đến việc đạt được mục tiêu net zero trong khi xem xét các tác động xã hội và kinh tế đối với các cá nhân, lực lượng lao động và cộng đồng.

Cam kết của Chính phủ Việt Nam trong Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) yêu cầu một phương pháp Chuyển dịch Năng lượng Công bằng từ các doanh nghiệp, để cân bằng tác động môi trường với tính khả thi thương mại và tác động đến tất cả các bên liên quan trong quá trình chuyển dịch hướng tới net zero.

Từng bước tiếp cận hành trình Chuyển dịch Năng lượng

Thực hiện các thay đổi chuyển hóa có thể là thách thức đối với các công ty ở Việt Nam. Do đó, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận từng bước để giúp các công ty phát triển chiến lược chuyển dịch năng lượng và các mô hình kinh doanh phù hợp, từ đó thành công trong một tương lai bền vững và có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xác định cơ sở và đánh giá

1.1. Đánh giá dấu chân cacbon và chuỗi giá trị

 • Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng cơ sở, chi phí và phạm vi phát thải 1/2/3 trên toàn công ty và những bên tham gia chuỗi giá trị khác nhau

1.2. Xác định giá trị cơ hội

 • Xác định các cơ hội tiềm năng cần được nghiên cứu

1.3. Đánh giá giá trị

 • Thiết kế mô hình giá trị và tạo ước tính giá trị dựa trên các cơ hội năng lượng của công ty và chuỗi giá trị
Lập thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch

2.1. Đánh giá năng lực và mục tiêu

 • Tiến hành đánh giá năng lực hiện tại, đối chiếu với các lộ trình khử cacbon để thiết lập các mục tiêu rõ ràng

2.2. Chiến lược năng lượng

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh để thương mại hóa các cơ hội chuyển dịch năng lượng

2.3. Lộ trình chuyển dịch

 • Lập kế hoạch thực hiện bao gồm các sáng kiến ưu tiên cần thiết cho việc chuyển dịch
Thực hiện và chuyển hóa

3.1. Mua bán năng lượng

 • Hoàn thiện chuyển hóa quy trình mua năng lượng phù hợp với chiến lược

3.2. Vận hành và hậu cần

 • Tiến hành thực hiện và quản lý dự án chuyển hóa tại chỗ phù hợp với chiến lược năng lượng

3.3. Hỗ trợ quan hệ đối tác

 • Xác định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ đối tác cần thiết, bao gồm các quan hệ tài chính

3.4. Chuyển dịch năng lượng chuỗi cung ứng

 • Thiết lập khuôn khổ tham gia để đánh giá các nhà cung cấp chính trong chuỗi giá trị và nghiên cứu các cơ hội chuyển dịch năng lượng tiềm năng

PwC là tư vấn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp để thúc đẩy hành trình Chuyển dịch Năng lượng

PwC có chuyên môn sâu để hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình chuyển dịch năng lượng nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh bền vững.

Đọc thêm về các dự án tiêu biểu của chúng tôi


Dự án tiêu biểu của PwC trên mạng lưới toàn cầu

chuyển dịch năng lượng cho một công ty năng lượng ở Brazil

ở Hoa Kỳ cho một công ty kỹ thuật và xây dựng

cho một nhà sản xuất thép lớn ở Ấn Độ

Hỗ trợ toàn bộ quy trình gọi thầu cho một dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn ở Ý

trong chuyển dịch năng lượng cho một công ty ô tô toàn cầu tại Nhật Bản

cho giải pháp dịch vụ sạc xe điện của một công ty thương mại và đầu tư Nhật Bản

< Back

< Back
[+] Read More

Dự án tiêu biểu của PwC tại Việt Nam

chuyển dịch năng lượng cho một tập đoàn dầu khí tại Việt Nam

và hành động vì khí hậu cho Công ty Điện lực tại Việt Nam

Thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam

tại TP.HCM và Đà Nẵng

thị trường xe điện tại Việt Nam

< Back

< Back
[+] Read More

Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Những đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp

Báo cáo Tiếng Anh (PDF of 8.48mb)

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Edward Clayton

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +60 1 6672 3420

Abhinav Goyal

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 906 725 575

Phạm Anh Duy

Trưởng phòng Cấp cao, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 918 484 843

Đỗ Vân Anh

Trưởng phòng, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 988 859 227

Hide