Năng lượng, tiện ích và tài nguyên

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn hoạt động cho các công ty dầu khí, công ty năng lượng và tiện ích và công ty khai khoảng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi giúp các khách hàng trong ngành Năng lượng, Tiện ích, và Khai thác đương đầu với những thử thách khó khăn nhất, hỗ trợ họ trong quá trình đổi mới doanh nghiệp góp phần tăng doanh thu và cắt giảm chi phí. Chúng tôi giúp khách hàng phát triển các chiến lược mới, cải thiện mô hình vận hành để mang lại những giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng và nhà đầu tư. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trên nhiều ngành kinh tế, chúng tôi được trang bị với kiến thức chuyên sâu bởi mạng lưới toàn cầu rộng lớn với hơn 12,000 người.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Quách Thành Châu

Lãnh đạo Nguồn nhân lực / COO, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide