Cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên có kinh nghiệm

Khám phá tầm cao mới trong sự nghiệp

Chúng tôi biết rằng để thành công, bạn muốn làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời và tận hưởng những khoảng thời gian đẹp nhất. Tại PwC, bạn sẽ được truyền cảm hứng từ cơ hội làm việc với 295.000 người trên 156 quốc gia và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho bạn, hỗ trợ bạn trong quá trình định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Cho dù bạn mới bắt đầu sự nghiệp hay đang là một chuyên gia có kinh nghiệm, tương lai của bạn đều có thể bắt đầu từ đây.

Playback of this video is not currently available

0:50

Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực

Cơ hội việc làm

Đánh giá mức độ tin cậy của báo cáo tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh hơn và hoạt động hiệu quả hơn, từ hoạch định chiến lược cho đến thực thi

Triển khai những thương vụ lớn và hỗ trợ trong suốt vòng đời của thương vụ đó

Hỗ trợ khách hàng hiểu luật thuế, tối đa hóa hiệu quả thuế và quản lý rủi ro về thuế

Mang lại giá trí và hỗ trợ cho từng bộ phận trong doanh nghiệp

Nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực để giải quyết khoảng cách kỹ năng

< Back

< Back
[+] Read More

Cơ hội việc làm

Ngày Vị trí tuyển dụng Địa điểm Bộ phận Chuyên ngành Cấp bậc
Follow us