Đội ngũ chuyên gia

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn thuế

 • Quốc tịch: Đức
 • Ngôn ngữ: Tiếng Đức và Tiếng Anh
 • SĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1519
 • Email: annett.perschmann@pwc.com

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn và Quản lý rủi ro

 • Quốc tịch: Pháp
 • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp và Tiếng Anh
 • SĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1010
 • Email: xavier.potier@pwc.com

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn thương vụ/Chiến lược

 • Quốc tịch: Pháp
 • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • SĐT: +84 28 3823 0796
 • Email: nguyen.luong.hien@pwc.com

Monika Mindszenti

Giám đốc, Tư vấn thuế

 • Quốc tịch: Hungary
 • Ngôn ngữ: Tiếng Hungary và Tiếng Anh
 • SĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1506
 • Email: monika.mindszenti@pwc.com

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Monika Mindszenti

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1506

Hide