Chuyển đổi báo cáo theo IFRS

Quý vị đã sẵn sàng tiếp cận phương pháp báo cáo tài chính phổ biến nhất toàn cầu?

Tổng quan

Hầu hết các nền kinh tế mới nổi đều nhận thấy chi phí vốn giảm khi áp dụng các tiêu chuẩn IFRS. Các tiêu chuẩn IFRS đem lại cho các công ty tấm hộ chiếu để thâm nhập vào hầu hết mọi thị trường vốn trên thế giới, bao gồm cả Châu Âu và Hoa Kỳ; và khi một công ty áp dụng các tiêu chuẩn IFRS tức là công ty đó công khai cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về thông tin tài chính và bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc giới thiệu và thực hiện các tiêu chuẩn trọng yếu mới này mang đến cũng không ít thách thức. Các công ty chuyển đổi sang chuẩn mực kế toán mới này thường có xu hướng đánh giá thấp các yếu tố liên quan, đặc biệt là về thời gian và nguồn lực.

Vì vậy, PwC cam kết hợp tác với Quý doanh nghiệp để cung cấp những hướng dẫn trong ứng dụng thực tiễn các tiêu chuẩn này. Việc thường xuyên kết nối với các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành cho phép chúng tôi mang lại cái nhìn sâu sắc và kinh nghiệm phù hợp để giúp Quý doanh nghiệp bắt kịp với thay đổi.  

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ tư vấn kế toán phức tạp

IFRS 9: Tư vấn kế toán liên quan đến các công cụ tài chính

IFRS 9 - Công cụ tài chính mang lại sự thay đổi cơ bản đối với nghiệp vụ kế toán về các công cụ tài chính vì nó thay thế cho IAS39 và giới thiệu phương pháp mới về phân loại công cụ tài chính và mô hình tổn thất tín dụng dự kiến cho các công cụ tài chính. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải thích mô hình mới về tổn thất tín dụng dự kiến ​​đối với sự suy giảm giá trị của tài sản tài chính, tác động của mô hình kinh doanh đối với kế toán và hệ quả từ việc giảm các loại tài sản.

Sẽ có một số quyết định và lựa chọn khó khăn khi chuyển đổi sang chuẩn mực mới nhưng đồng thời cũng mang lại tín hiệu tích cực như: quy tắc kế toán đối với nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging) đã được nới lỏng hơn. Ngân hàng và các tổ chức tài chính là những đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần lưu ý về các yêu cầu mới này.

IFRS 15: Chuẩn mực doanh thu mới

Nguyên tắc cốt lõi của IFRS 15 yêu cầu các doanh nghiệp ghi nhận doanh thu dựa trên việc chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho khách hàng bằng một giá trị, mà giá trị này phản ánh lợi ích mà đơn vị kỳ vọng nhận được từ việc thực hiện cam kết chuyển giao hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng.

Chuẩn mực mới này làm gia tăng đáng kể sự phức tạp xung quanh việc ghi nhận doanh thu, cụ thể, trong nhiều ngành, số tiền ghi trên hóa đơn sẽ không tương ứng với doanh thu được ghi nhận.

IFRS 16: Chuẩn mực cho thuê mới

Chuẩn mực cho thuê mới ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức có tham gia vào hợp đồng thuê tài sản. Việc áp dụng chuẩn mực mới dự kiến ​​sẽ làm tăng tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán, cũng như có thể thay đổi thời điểm ghi nhận chi phí thuê và các chi phí có liên quan đến hợp đồng thuê tài sản và việc ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Chuẩn mực mới này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các chỉ số tài chính thường được sử dụng hiện nay, chẳng hạn như tỷ lệ đòn bẩy, hệ số thanh khoản, hệ số chi trả lãi vay, EBITDA, lợi nhuận/lỗ ròng, EPS, ROCE, ROE và dòng tiền hoạt động.

IFRS 3: Tư vấn kế toán liên quan đến việc mua lại doanh nghiệp

Trong môi trường kinh tế liên tục thay đổi như hiện nay, số lượng giao dịch mua doanh nghiệp/ cổ phần của công ty trong nước và công ty đa quốc gia đang liên tục gia tăng. Các doanh nghiệp đã và đang soạn lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS liên quan đến các giao dịch mua bán/sáp nhập ở cấp độ Tập đoàn thường gặp phải khó khăn trong việc ghi nhận chính xác giao dịch này theo IFRS.

Việc tính toán số liệu kế toán và trình bày phân bổ giá trị giao dịch đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết chính xác về các quy định của IFRS.

IFRS 17: Chuẩn mực mới về bảo hiểm

IASB đã hoàn thành dự án dài hạn về kế toán cho hợp đồng bảo hiểm và đã công bố IFRS 17 – ‘Hợp đồng bảo hiểm’ vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 để thay thế cho IFRS 4, theo đó IFRS 17 cho phép thực hiện nhiều phương thức hạch toán cho hợp đồng bảo hiểm. Chuẩn mực mới này đòi hỏi các tổ chức phát hành hợp đồng bảo hiểm sẽ phải sử dụng các mô hình đánh giá phù hợp dựa trên các giả định hiện tại ở mức độ chi tiết hơn. Qua đó, sẽ làm thay đổi cả báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn về các lĩnh vực tài chính liên quan đến kế toán theo IFRS và các lĩnh vực phức tạp khác

Các đơn vị trong thị trường tài chính (ngân hàng, các tổ chức tín dụng và công ty bảo hiểm) đang chịu áp lực phải tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau trong khoảng thời hạn ngắn. Các chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính như kế toán nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging), tính toán tổn thất tín dụng dự kiến và chi phí hao mòn hoặc các tính toán phức tạp liên quan đến công cụ tài chính.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn IFRS sau quá trình mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp các đánh giá kế toán chuyên sâu về IFRS nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược tổng thể và nắm bắt được những cơ hội sau quá trình mua bán sáp nhập.

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi qua IFRS bao gồm quá trình chuyển đổi hoặc áp dụng IFRS

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi IFRS sau:

  • Xác định sự khác biệt giữa IFRS và chính sách kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng và phân tích tác động
  • Tư vấn chính sách kế toán
  • Tính toán điều chỉnh các khác biệt kế toán
  • Soạn lập báo cáo tài chính theo IFRS
  • Mô hình hóa ảnh hưởng kế toán đến các vấn đề IFRS
  • Đánh giá việc áp dụng IFRS của doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Chuẩn bị báo cáo cho Tập đoàn

Chuẩn bị các báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Tập đoàn có thể đặt thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp do áp lực về thời gian và nguồn nhân lực hạn chế. Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ áp dụng các phương pháp thực tiễn tốt nhất để chuẩn bị báo cáo cho Tập đoàn.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo và cập nhật IFRS

Chúng tôi biên soạn tài liệu đào tạo dựa trên kinh nghiệm nhiều năm và theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp để truyền đạt nội dung phù hợp cho mục đích ứng dụng vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Nội dung khóa đào tạo của chúng tôi có thể bao gồm toàn bộ nội dung của IFRS, từ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ và tổng quát về các quy định hiện hành; hoặc tập trung vào các chuẩn mực hoặc lĩnh vực cụ thể phù hợp hơn với từng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Các dịch vụ tư vấn IFRS khác

Các chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai tích hợp IFRS vào hệ thống kế toán, giám sát triển khai IFRS, v.v.

Tìm hiểu thêm

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Lương Thị Ánh Tuyết

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2036

Phạm Thái Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1104

Hide