IFRS 16: Thuê tài sản

Tổng quan

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS 16 – Thuê tài sản có hiệu lực áp dụng cho các năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2019.  Quý doanh nghiệp liệu đã sẵn sàng?

Thuê tài sản là một giải pháp tài chính quan trọng được sử dụng bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì phương pháp này cho phép họ sử dụng các tài sản thuê, nhà máy và thiết bị mà không phải chi ra một dòng tiền lớn ban đầu.

Theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế về Thuê tài sản hiện tại (IAS 17), bên đi thuê hạch toán các giao dịch cho thuê ngoài bảng cân đối kế toán đối với thuê hoạt động hoặc hạch toán trên bảng cân đối kế toán đối với thuê tài chính. Chuẩn mực mới yêu cầu bên đi thuê phải ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê trên bảng cân đối kế toán.

Tại sao IFRS 16 là vấn đề cần quan tâm?

 • Chuẩn mực mới sẽ tác động đến tất cả các ngành kinh tế và ảnh hưởng tới toàn bộ tổ chức của doanh nghiệp.
 • Chuẩn mực mới đồng thời sẽ tác động mạnh tới bảng cân đối kế toán, lợi nhuận và đưa ra nhiều yêu cầu thuyết minh hơn.
 • IFRS 16 thay đổi định nghĩa của các chỉ số tài chính và EBITDA, đồng thời ảnh hưởng đến các chỉ số hiệu suất hoạt động.
 • IFRS 16 cũng ảnh hưởng đến các mô hình kinh doanh của bên cho thuê và khi tham gia đàm phán các hợp đồng thuê tài sản.

Các thay đổi về cách hướng dẫn kế toán của thuê tài sản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những thay đổi đối với chuẩn mực kế toán thuê tài sản tác động sâu rộng đến các quy trình, hệ thống và các hoạt động kiểm soát kinh doanh của bên thuê.

Doanh nghiệp sẽ cần cách tiếp cận đa chức năng để triển khai chuẩn mực mới này chứ không chỉ chú trọng đến việc hạch toán kế toán thuê tài sản. Chuẩn mực mới sẽ có tác động đến các tỷ lệ tài chính, các khế ước vay, xếp hạng tín dụng, chi phí vay và việc nhận diện doanh nghiệp.

what will change in ifrs 16

Tại PwC, chúng tôi có thể giúp Quý doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực mới theo mô hình 3 bước:

Bước 1: Chuẩn bị

Thiết lập dự án, tổ chức quản trị và sắp xếp nguồn lực:

 • Tư vấn lập kế hoạch và quản lý dự án
 • Phân tích quy mô và nhận biết các khác biệt
 • Đào tạo
 • Đối chiếu với các công ty hoạt động trong cùng ngành (benchmarking)
 • Kiểm soát chất lượng

Tìm hiểu thêm

Step 2: Understand the impact

Phạm vi, tác động của mô hình mới và đánh giá tác động đến kết quả kinh doanh

 • Đánh giá tác động tài chính 
 • Đánh giá mô hình tài chính
  • Đánh giá các lựa chọn để chuyển đổi
  • Tác động của đánh giá và ước tính
  • Tác động về mặt vận hành
  • Hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp
 • Đánh giá các tác động đến kết quả kinh doanh và thuế

Tìm hiểu thêm

Bước 3: Chuyển sang chuẩn mực mới

Thực hiện - thu thập và xác thực dữ liệu

 • Đánh giá thực hiện trước và sau quá trình soát xét
  • Xem xét hợp đồng và xác thực dữ liệu
  • Kiểm tra các kiểm soát trong hệ thống mới
  • Xem xét các thuyết minh
 • Chạy thử kết quả tài chính giả định và so sánh các kết quả

Tìm hiểu thêm

Thông tin hữu ích

IFRS 16 – Kỷ nguyên mới của kế toán thuê tài sản

IFRS 16 Khám phá góc nhìn chuyên gia về IFRS 16

Phân tích của PwC về IFRS 16: Thuê tài sản

Chuyên gia của PwC chia sẻ về yêu cầu của chuẩn mực, bao gồm tầm ảnh hưởng của chuẩn mực này đối với một số ngành kinh tế

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Lương Thị Ánh Tuyết

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2036

Phạm Thái Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1104

Hide