Các dự án gần đây

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Gregory Bournet

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Angela Yang

Giám đốc, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1612

Hide