Duy trì và quản lý tiền mặt trong và sau thời kỳ COVID-19

Việc chủ động Dự báo dòng tiền ngắn hạn trong 13 tuần (STCF) có thể giúp các công ty quản lý thanh khoản trong thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro này như thế nào. 

COVID-19 đã và đang có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống con người, gia đình và xã hội. Đại dịch này cũng có thể tác động tới doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Trong bối cảnh đầy bất ổn và đại dịch còn có thể kéo dài, doanh nghiệp buộc phải đối mặt với những thách thức về quản lý tiền mặt và ứng phó với những thách thức này một cách nhanh chóng.

Sau đây là một số lĩnh vực quan trọng liên quan tới quản lý tiền mặt và nguồn vốn mà doanh nghiệp cần xem xét trong thời gian này:

  • Doanh nghiệp có nắm bắt được tầm ảnh hưởng của các tình huống khác nhau và các phương án ứng phó mà doanh nghiệp có thể thực hiện trong từng tình huống?
  • Doanh nghiệp đã xem xét số dư tiền, quy trình báo cáo và các biện pháp kiểm soát chưa?
  • Doanh nghiệp có biết ai là nhà cung cấp chính và hiểu rõ các khoản thanh toán cần thiết để đảm bảo vận hành liên tục?
  • Doanh nghiệp đã quyết định trì hoãn các giao dịch mua hiện có để bảo tồn dòng tiền chưa?
  • Doanh nghiệp có thể xác định nguồn vốn lưu động dư thừa và thiết lập các giải pháp để nhanh chóng chuyển đổi những nguồn vốn này thành tiền mặt không?

Kiểm soát rõ ràng là yếu tố quyết định trong quản lý thanh khoản. Hiểu rõ về số dư tiền & dòng tiền có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị, ứng phó và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Mohammad Mudasser

Giám đốc, Quản lý vốn lưu động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 3322

Huỳnh Phan Châu Anh

Trưởng phòng, Quản lý vốn lưu động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1545

Hide