Duy trì và quản lý tiền mặt

Quản lý dòng tiền và tính thanh khoản trong thời kỳ biến động

Khả năng nhận biết dòng tiền là chìa khóa cho việc quản lý thanh khoản 

Thời kỳ biến động như hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp tập trung vào quản lý tiền mặt và phát triển bền vững. Khi doanh nghiệp hiểu được tình trạng của lượng tiền mặt sẵn có và dòng tiền, doanh nghiệp có thể: 

  1. Hiểu rõ hơn về các yếu tố chi phối dòng tiền và kiểm soát tốt hơn các công cụ đòn bẩy tiền mặt
  2. Cải thiện chất lượng dự báo dòng tiền và đạt được kết quả như dự báo
  3. Đánh giá và cấu trúc các giải pháp tài trợ vốn thay thế ví dụ như tài trợ bằng tài sản luân chuyển
  4. Tiết kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết để giảm thiểu các khoản rò rỉ tiền mặt
  5. Thay đổi tư duy từ “Doanh thu và chi phí” theo hướng “văn hóa dòng tiền”

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Mohammad Mudasser

Giám đốc, Quản lý vốn lưu động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 3322

Hide