Tư vấn thẩm định giao dịch

Các doanh nghiệp đi mua có thể thu được lợi ích lớn về tài chính và chiến lược thông qua thương vụ mua lại doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, có các rủi ro cần được nhận diện có hệ thống và quản lý một cách hợp lý. Những trở ngại tiềm tàng chính của thương vụ có thể bị bỏ sót và các rủi ro trong quá trình thương lượng có thể bị xem nhẹ.

Việc thẩm định doanh nghiệp giúp nhận diện các rủi ro chính của thương vụ, hiểu rỏ những rủi ro tiềm tàng, phân tích thực trạng tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, đề ra các giới hạn trong quá trình thương lượng, chất vấn các giả định về định giá doanh nghiệp và đánh giá rủi ro. Việc thẩm định doanh nghiệp một cách hiệu quả có thể giúp phát hiện các triển vọng và giá trị tiềm ẩn của doanh nghiệp, ví dụ: khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ hội tiết kiệm chi phí, tối đa hóa doanh thu, các cơ hội cải tổ/tái cấu trúc/cơ hội hợp lực của doanh nghiệp, tối ưu hóa thuế và sử dụng tài sản một cách hiệu quả hơn.

Nếu bạn:

 • Muốn hiểu rõ doanh nghiệp mục tiêu mà bạn sẽ mua?
 • Muốn có hiểu biết đầy đủ về thông tin tài chính để sử dụng trong việc định giá doanh nghiệp mục tiêu?
 • Muốn biết cách thức hoạt động thật sự của doanh nghiệp mục tiêu trong quá khứ?
 • Muốn tìm ra những gì không được báo cáo trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Muốn xác định những rủi ro về tài chính, thuế và pháp lý?
 • Muốn biết cách thức giải quyết và kiểm soát các rủi ro/vấn đề liên quan đến thương vụ?
 • Cần lập kế hoạch trước hoặc vạch lộ trình cho việc sáp nhập hậu giao dịch?

Hiểu rõ các quan ngại khác nhau và các yếu tố chiến lược, tài chính, thuế và pháp lý đằng sau mỗi thương vụ là điều cốt yếu để có thể đưa ra các quyết định liên quan đến thương vụ một cách chính xác.

 

Hỗ trợ liên tục xuyên suốt giao dịch sáp nhập và mua bán doanh nghiệp:

Với một đội ngũ gồm các chuyên gia đa ngành về thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và tư vấn, chúng tôi có khả năng tập hợp các nhóm chuyên gia đặc trách phù hợp cho mỗi giao dịch. Bộ phận Tư Vấn Thẩm Định Giao Dịch của chúng tôi gồm các chuyên gia người nước ngoài và người Việt Nam, có thể cung cấp sự hỗ trợ xuyên suốt quá trình tiến hành thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp: từ việc xác định chiến lược của thương vụ, thực hiện giao dịch, hỗ trợ đàm phán cho đến kế hoạch sáp nhập sau thương vụ với hàng trăm dự án thẩm định cho các thương vụ giao dịch có quy mô, mức độ phức tạp khác nhau, thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Ngay trong năm tài chính 2012, chúng tôi đã hỗ trợ cho hơn 50 thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp cho bên mua là các nhà đầu tư nước ngoài khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để:

Phân tích và xác minh các vấn đề cốt yếu của thương vụ chẳng hạn như: 

 • Các yếu tố tạo nên giá trị và các dòng tiền hoạt động
 • Tình hình nợ thuần
 • Soát xét vốn lưu động
 • Chất lượng của thu nhập và tài sản doanh nghiệp
 • Nợ phải trả, nợ tiềm tàng và các cam kết của doanh nghiệp
 • Các khoản nợ thuế tiềm tàng trực tiếp và gián tiếp
 • Giao dịch với các bên liên quan/chi phí thực tế nếu hoạt động độc lập
 • Các rủi ro chủ yếu, nổi bật phát sinh từ nguồn lực nhân sự, công nghệ thông tin của doanh nghiệp mục tiêu và các lĩnh vực cần cải thiện sau khi hoàn thành giao dịch

Cung cấp dữ liệu đầu vào để hỗ trợ việc dự thầu của công ty bạn và nâng cao vị thế đàm phán của bạn.

Nhận diện các rủi ro và đề xuất cơ chế điều chỉnh giá, các thỏa thuận pháp lý và cơ cấu thuế.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải xuống tài liệu của chúng tôi: "Nắm quyền kiểm soát".

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Ong Tiong Hooi

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Lê Minh Tuấn

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 3326

Hide