Dịch vụ tư vấn pháp lý

View this page in: English

PwC Legal Việt Nam là một công ty luật 100% vốn nước ngoài, được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập năm 2000, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. Là một thành viên trong mạng lưới PwC toàn cầu, chúng tôi là công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý song song với các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, và tư vấn quản lý và tài chính do công ty PwC thành viên khác đảm trách.

Các dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn pháp luật về tài chính, ngân hàng
  • Tư vấn pháp luật lao động
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại
  • Tư vấn pháp luật về đầu tư  
  • Tư vấn Tuân thủ / Quản trị doanh nghiệp
  • Rà soát việc tuân thủ pháp luật
  • Tư vấn sáp nhập và mua bán doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp luật về bất động sản

Tư vấn pháp luật về tài chính ngân hàng

Chúng tôi tư vấn về các vấn đề pháp lý và các quy định trong hoạt động tài chính và ngân hàng cũng như về ngoại hối, bao gồm cả việc vay và trả nợ vay nước ngoài. Chúng tôi cũng trợ giúp khách hàng soạn thảo các hợp đồng vay và chứng từ bảo đảm khoản vay. 

Tư vấn pháp luật lao động

Chúng tôi tư vấn các vấn đề về tuyển dụng lao động / chấm dứt hợp đồng lao động. Chúng tôi hỗ trợ soạn lập và tư vấn hợp đồng lao động, nội quy lao động, và quy chế đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi cũng tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại

Chúng tôi tư vấn các vấn đề chung liên quan đến luật doanh nghiệp và luật thương mại, bao gồm cả việc soạn thảo các hợp đồng / thỏa thuận thương mại.  

Tư vấn pháp luật về đầu tư

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, bao gồm tư vấn các hình thức đầu tư phù hợp; tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; soạn thảo hợp đồng liên doanh; điều lệ doanh nghiệp; hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời cũng tư vấn các thủ tục sau phép.

Tư vấn Tuân thủ / Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi cập nhật cho khách hàng những thay đổi về pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và hỗ trợ khách hàng đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ pháp luật và các vấn đề quản trị doanh nghiệp. 

Rà soát việc tuân thủ pháp luật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ rà soát việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Với phương thức ứng dụng thực tiễn thương mại, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá mức độ và nhận diện rủi ro cho doanh nghiệp. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để lập và triển khai các phương án khắc phục phù hợp.

Tư vấn sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến các giao dịch sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, bao gồm tư vấn cơ cấu giao dịch, thực hiện thẩm định tình hình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, soạn thảo các tài liệu giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý liên quan khác.

Tư vấn pháp luật về bất động sản

Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm tư vấn về mua bán bất động sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các vấn đề về giấy phép xây dựng. Chúng tôi cũng giúp khách hàng soát xét và soạn thảo các hồ sơ tài liệu liên quan đến đất đai, ví dụ như các hợp đồng chuyển nhượng và cho thuê đất.

Top