Kết nối với PwC trên:

Nổi bật

Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam 2016

Một trong những ấn phẩm phổ biến nhất của chúng tôi vừa được ra mắt. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm này có thể hỗ trợ quý vị xây dựng doanh nghiệp có lợi nhuận.

Tải ấn phẩm

Giới thiệu PwC Việt Nam

Tải tài liệu giới thiệu ở đây:

Thư viện video

Phỏng vấn Chủ tịch Bob Moritz về hoạt động của PwC trong năm tài chính 2016

Mục tiêu của PwC

Agnès Hussherr - Con người là trọng tâm của doanh nghiệp

Giám đốc Điều hành Carol Sawdye thảo luận về tăng trưởng và doanh thu của PwC trong năm tài chính 2016

Richard Oldfield giải thích giá trị PwC mang lại cho xã hội

Video giới thiệu về PwC Việt Nam

Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập