Kết nối với PwC trên:

Hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài

Chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đạt được thành công lâu dài khi kinh doanh tại Việt Nam. Tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi tại đây.

Giới thiệu PwC Việt Nam

Tải tài liệu giới thiệu ở đây:

Thư viện video

Phỏng vấn Chủ tịch Bob Moritz về hoạt động của PwC trong năm tài chính 2016

Mục tiêu của PwC

Agnès Hussherr - Con người là trọng tâm của doanh nghiệp

Giám đốc Điều hành Carol Sawdye thảo luận về tăng trưởng và doanh thu của PwC trong năm tài chính 2016

Richard Oldfield giải thích giá trị PwC mang lại cho xã hội

Video giới thiệu về PwC Việt Nam

Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập