Có phải bạn là người chúng tôi cần?

 • Bạn có tham vọng?
 • Bạn ham học hỏi cái mới?
 • Bạn có động lực và biết tự phát triển bản thân?
 • Bạn tràn sức trẻ và sẵn sàng xây dựng sự nghiệp tại một Công ty danh tiếng?
 • Nếu đúng, hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt Cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi.

  Đăng ký

  Kết nối với PwC trên: Facebook LinkedIn Youtube

  Giới thiệu PwC Việt Nam

  Tải tài liệu giới thiệu ở đây:
  pwc vietnam's brochure
  • Tư vấn M&A xuất sắc tại Việt Nam trong năm 2014
  • International Tax Review: "Tư vấn giải quyết tranh chấp thuế hàng đầu năm 2014"
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013

  Thư viện video

  Play video

  Video giới thiệu về PwC Việt Nam

  Play video

  Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập

  Play video

  Phỏng vấn Chủ tịch Dennis Nally về tình hình hoạt động của chúng tôi trong năm tài chính 2014

  Play video

  Ý nghĩa của những xu thế lớn trên toàn cầu đối với doanh nghiệp của bạn

  Play video

  Khách hàng của chúng tôi

  Play video

  Nhân viên của chúng tôi: Tự hào khi làm việc tại PwC