Giúp bạn quản lý các vấn đề chủ yếu hiện nay trong các lĩnh vực sau:

  • Dầu khí (Năng lượng)
    Trong điều kiện thị trường luôn thay đổi, các công ty dầu khí phải đấu tranh với các yêu cầu pháp lý đầy thách thức, tình hình thị trường bất ổn, và các ràng buộc khó khăn hơn về nguồn lực.

  • Năng lượng và tiện ích
    Lĩnh vực tiện ích đầy phức tạp và thay đổi nhanh chóng vì các công ty theo đuổi các công nghệ sạch mới, các ứng dụng lưới thông minh, tối ưu hóa danh mục năng lượng của họ nhằm đáp ứng các áp lực về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững thời hiện đại.

  • Khai thác mỏ
    Các công ty khai thác mỏ trên khắp thế giới đang ứng phó với các thách thức bằng các chiến lược cải tiến - tìm cách tiếp cận vốn thông qua các cơ cấu cải tiến, tiếp cận các nguồn lực trên các lĩnh vực mới.
Liên hệ
Richard Peters
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0123
Email
Quách Thành Châu
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0102
Email