Sản phẩm công nghiệp

View this page in: English
Liên hệ
 
Quách Thành Châu
Phó Tổng Giám đốc
Dịch vụ kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0102
 
David Fitzgerald
Phó Tổng Giám đốc
Dịch vụ tư vấn thuế
ĐT: +84 8 3824 0116
 
Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc
Dịch vụ tư vấn
ĐT: +84 8 3824 0125

Tiêu điểm

Báo cáo triển vọng kinh doanh Manufacturing Barometer™: Quý 4/2012

Manufacturing Barometer là cuộc khảo sát hàng quý của PwC đối với các nhà quản trị tại Hoa Kỳ thuộc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đa quốc gia, trong đó trình bày các đánh giá của họ về chiều hướng của nền kinh tế thế giới và Hoa Kỳ và hiệu quả hoạt động cũng như các kỳ vọng của công ty họ.

Xem kết quả nghiên cứu

Giá trị lắp ráp: Quý 4/2012

Giá trị lắp ráp là bài phân tích hàng quý về hoạt động mua bán sáp nhập DN (M&A) toàn cầu trong ngành sản xuất công nghiệp, với thông tin tổng quan về các kết quả M&A mới nhất và kỳ vọng của chúng tôi đối với hoạt động M&A trong tương lai.

Xem kết quả mới nhất

Phương pháp kiểm tra mới - đồng kiểm toán

Các công ty công nghiệp có các cơ sở hoạt động đa quốc gia cần tính đến các rủi ro tiềm tàng và các lợi ích tiết kiệm chi phí đối với tất cả các hệ thống pháp luật thuế có liên quan. Các chuyên gia tư vấn thuế của PwC thảo luận về các điểm mấu chốt trong việc quyết định có tiến hành đồng kiểm toán hay không.

Đọc thêm

Dự án công bố carbon 2011: Báo cáo Global 500

Tìm hiểu thêm về một số rủi ro cho các công ty sản xuất từ các sáng kiến chống biến đổi khí hậu và quy định và nhận thông tin về công ty nào đang dẫn đầu và tận dụng được các cơ hội kinh doanh.

Đọc thêm