Dịch vụ tài chính

Chúng tôi tập trung vào tương lai của dịch vụ tài chính, hỗ trợ khách hàng định hình và thực hiện chiến lược kinh doanh.

 

Cải cách quy chế, yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, quản lý rủi ro, công nghệ đột phá, môi trường lãi xuất thấp và nâng cao yêu cầu báo cáo là những thách thức để tăng trưởng trong ngành dịch vụ tài chính. Những chiến lược và giải pháp tinh tế là điều kiện cần cho các đơn vị tài chính để đạt được lợi thế canh tranh. Các chuyên gia của PwC Việt Nam đã và đang hỗ trợ rất nhiều tổ chức tài chính lớn, giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trên mọi phân khúc của ngành tài chính.

 

 

Phương pháp tiếp cận

Chuyên môn hóa là tối quan trọng

Chúng tôi có các chuyên gia về nhiều dịch vụ khác nhau với chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn trong ngành dịch vụ tài chính.

Nâng cao chuyên môn trong ngành Dịch vụ Tài chính

Không chỉ có dịch vụ kiểm toán, chúng tôi đã mở rộng dịch vụ tài chính, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng đây là việc làm cần thiết khi xét đến quy mô của thị trường dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một phương pháp để thu hút những tài năng trong lĩnh vực này.

Chúng tôi lấy tư vấn làm trọng tâm

Đội ngũ tư vấn dịch vụ tài chính của chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng trước những thách thức liên quan đến Hiệp ước Basel II và sẵn sàng bắt tay vào quá trình chuyển hóa doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực tài chính, vận hành, công nghệ, tổ chức và nhân lực.

 

Hồ sơ năng lực

Chúng tôi tìm hiểu những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong bối cảnh đầy rủi ro và thách thức của ngành tài chính. Dưới đây là các dịch vụ chính được thực hiện bởi các chuyên gia ngành dịch vụ tài chính. 

Kiểm toán

Dịch vụ Kiểm toán của chúng tôi cung cấp sự đảm bảo về hiệu quả tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện báo cáo tài chính và đáp ứng với các yêu cầu của chính sách mới, bao gồm Hệ thống Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Thêm vào đó, chúng tôi có thể các tổ chức báo cáo các thông tin phi tài chính và củng cố quy trình quản trị doanh nghiệp.

Khám phá

Tư vấn hoạt động

PwC cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng địa phương và quốc tế cũng như những doanh nghiệp khác trong ngành dịch vụ tài chính khác (bảo hiểm, tài chính người tiêu dùng và các công ty chứng khoán vận hành tại Việt Nam). Khách hàng của chúng tôi bao gồm hơn 30 ngân hàng, từ các ngân hàng nhà nước hàng đầu, tới các ngân hàng quốc tế và thương mại cổ phần. Chúng tôi làm việc trực tiếp với từng khách hàng để hiểu được nhu cầu, mối quan tâm và mức độ tăng trưởng của họ để có thể áp dụng những dịch vụ phù hợp nhất cho yêu cầu và tình trạng cụ thể của mỗi tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn thương vụ

PwC nổi tiếng trên thị trường với khả năng hỗ trợ các giao dịch mua bán & sáp nhập. Chúng tôi làm việc với các khách hàng qua từng chu trình thương vụ, từ chiến lược tới tích hợp hậu thương vụ, bao gồm tài chính, thuế, luật, rà soát thị trường và hệ thống vận hành, tiếp cận thị trường vốn và định giá, thỏa thuận và sắp xếp cấu trúc thương vụ.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn Thuế

Đội ngũ Tư vấn Thuế của PwC Việt Nam hỗ trợ hoạch địch chiến lược thuế và cung cấp những lời khuyên về tuân thủ luật thuế cho khách hàng thuộc ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính như ngân hàng, quản lý tài sản, quỹ cổ phẩn tư nhân, quỹ nhà đất và công ty bảo hiểm để hỗ trợ khách hàng trong việc phát hệ thống thuế của họ một cách hiệu quả nhất.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn Luật

Công ty Luật PwC Việt Nam được thành lập vào năm 2000, và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam bởi Bộ Tư pháp, với trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh văn phòng tại Hà Nội. Là một phần của mạng lưới PwC toàn cầu, chúng tôi và các công ty PwC tại các quốc gia khác có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhất cùng với dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vụ tư vấn thuế và dịch vụ tư vấn hoạt động.

Khám phá

            

Videos

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nam
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 28 3824 0105
Email

Trần Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn
ĐT: +84 28 3824 0106
Email

Đinh Hồng Hạnh
Giám Đốc, Dịch Vụ Tư Vấn
ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1602
Email

Kết nối với chúng tôi