Dịch vụ tài chính

View this page in: English
Liên hệ
 
Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796
số máy lẻ: 1600
 
Đinh Hồng Hạnh
Giám đốc, Dịch vụ tư vấn
Hà Nội
ĐT: +84 4 3946 2246
số máy lẻ: 1602
 
Ong Tiong Hooi
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796
số máy lẻ: 1608
 
 

Tiêu điểm

Sharing deal insights

Chia sẻ tri thức về thương vụ - Tin tức và bình luận về các thương vụ mua bán sáp nhập DN trong ngành dịch vụ tài chính Châu Âu, tháng 3/2013

Trong kỳ phát hành này, chúng tôi xem xét các triển vọng của hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp năm 2013 và cơ hội thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Đọc thêm

Tìm đường trong gai góc của môi trường pháp chế: Các quy định có lợi trong ngành dịch vụ tài chính

Tài liệu này của PwC xem xét phản ứng theo khía cạnh pháp lý trước suy thoái kinh tế gần đây ở cấp độ toàn cầu, EU và quốc gia và nhìn lại các thách thức về pháp chế của Châu Âu trong hiện tại và tương lai đố với các ngân hàng và công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm.

Đọc thêm

Khối giao dịch: Điều gì tiếp theo cho các sàn giao dịch chứng khoán?

Báo cáo này vạch rõ các xu hướng gần đây có tác động đến hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong khu vực sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu tập trung vào các diễn biến tiềm tàng trong tương lai trong phạm vi các thị trường mới nổi.

Đọc thêm

Nhiệm vụ: Mô hình hoạt động tài chính hữu hiệu cho các ngân hàng

Tài liệu này xem xét cách đảm bảo đội ngũ của bạn được trang bị như thế nào để ứng phó với các yêu cầu mới và khó khăn trong kinh doanh và pháp chế này. Chủ đề này bao gồm cách tiếp cận thực dụng để thỏa mãn các yêu cầu pháp chế và cách nâng cao hiệu quả hoạt động lên một bậc cao hơn.

Đọc thêm