Dịch vụ tài chính

Xem trang này bằng: English

Cải cách quy chế, yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, quản lý rủi ro, công nghệ đột phá, môi trường lãi xuất thấp và nâng cao yêu cầu báo cáo là những thách thức để tăng trưởng trong ngành dịch vụ tài chính. Những chiến lược và giải pháp tinh tế là điều kiện cần cho các đơn vị tài chính để đạt được lợi thế canh tranh. Các chuyên gia của PwC Việt Nam đã và đang hỗ trợ rất nhiều tổ chức tài chính lớn, giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trên mọi phân khúc của ngành tài chính.

Stay Connected:

Nổi bật

Khảo sát CEO toàn cầu thường niên lần thứ 19: Tìm kiếm nhân tài trong ngành dịch vụ tài chính

Khám phá phương pháp chiến lược xác định và đào tạo nhân tài trong tổ chức của bạn

Liên hệ
Nguyễn Hoàng Nam
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0105
Email
Trần Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn
ĐT: +84 8 3824 0106
Email
Đinh Hồng Hạnh
Giám Đốc, Dịch Vụ Tư Vấn
ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ: 1602
Email