Ngân hàng và thị trường vốn

Xem trang này bằng: English

Các chuyên gia của PwC Việt Nam hỗ trợ các ngân hàng và công ty chứng khoán xử lý những vấn đề khó khăn nhất. Đội ngũ chuyên gia trong ngành thị trường vốn đưa ra những ý tưởng giá trị, phương pháp ứng dụng công nghệ hàng đầu và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực cho khách hàng, giúp họ tập trung phát triển kinh doanh.

Video

Khảo sát CEO toàn cầu thường niên lần thứ 19

Phỏng vấn với Brian Moynihan, Tập đoàn Bank of America

Liên hệ
Nguyễn Hoàng Nam
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0105
Email
Nguyễn Phi Lan
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 4 3946 2230
Email