Ngân hàng và thị trường vốn

View this page in: English Các chuyên gia về ngân hàng quan tâm đến các đề tài sau...

Banking Views: Look before you leap

Các ngân hàng hiện nay có một cơ hội hiếm hoi để cải thiện việc đưa ra quyết định của họ, thiết lập sự cân bằng thích hợp giữa trải nghiệm của khách hàng và rủi ro. Đọc thêm về vấn đề này Quan điểm ngân hàng
The 'Plan to Help Responsible Homeowners and Heal the Housing Market': A look at what it means to mortgage servicers "Kế hoạch hỗ trợ các chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm và giải cứu trị trường nhà ở": nhìn lại vấn đề có ý nghĩa đối với người thế chấp
Tài liệu này xem xét kế hoạch của Tổng thống Obama về việc trợ giúp các chủ sở hữu nhà và giải cứu thị trường nhà ở được đưa ra trong tháng 2 năm 2012 và đánh giá các thành phần của kế hoạch và ảnh hưởng tiềm năng đối với người thế chấp.

Đọc thêm
Gaps in the apps: Why the traditional security lifecycle no longer works Lỗ hổng trong ứng dụng: tại sao vòng đời bảo mật truyền thống không còn hiệu quả nữa
Các chuyên gia PwC Gary Loveland và Joseph Nocera thảo luận về bảo mật ứng dụng ngân hàng di động và làm thế nào để các tổ chức tài chính có thể nâng cao tính bảo mật đối với các rủi ro tài chính và danh tiếng.

Đọc thêm
Gaps in the apps: Why the traditional security lifecycle no longer works Lỗ hổng trong ứng dụng: tại sao vòng đời bảo mật truyền thống không còn hiệu quả nữa
Các chuyên gia PwC Gary Loveland và Joseph Nocera thảo luận về bảo mật ứng dụng ngân hàng di động và làm thế nào để các tổ chức tài chính có thể nâng cao tính bảo mật đối với các rủi ro tài chính và danh tiếng.

Xem cuộc thảo luận của họ trong video này
Final Swap Dealer and MSP Definitions: To Register or Not to Register - Closer to an Answer Giao dịch hoán đổi tài chính và định nghĩa MSP: đăng ký hay không đăng ký – Gần có câu trả lời
Ngày 18 tháng 4 năm 2012, CFTC và SEC đã phê duyệt quy định cuối cùng của định nghĩa “giao dịch hoán đổi”, “bên tham gia chính giao dịch hoán đổi” và “bên tham gia hợp đồng đủ điều kiện” theo Đạo luật Dodd-Frank. CFTC đã đưa ra một loạt các thời hạn tuân thủ gần nhất trong tháng 10. Cho dù bạn có hoán đổi hoặc vẫn còn giữ các công cụ hoán đổi / định nghĩa MSP, bạn cần có một chiến lược để xem hết mục VII. Bản báo cáo tóm tắt này đã đưa ra hướng dẫn và câu trả lời chính cho câu hỏi rằng bên bán và bên mua công cụ phái sinh phải làm những gì trong trường hợp này. Nhấp chuột vào đây để đọc thêm về Bản tóm tắt quy định về chủ đề này của PwC.
 
Student lending default management: A guide to improved portfolio performance Quản lý vi phạm thanh toán khoản vay sinh viên: Hướng dẫn để cải thiện hiệu quả của danh mục đầu tư
Bộ Giáo dục dự đoán rằng tỷ lệ vi phạm thanh toán khoản vay sinh viên sẽ đạt hai con số vào năm 2012 và không có biện pháp khắc phục nào. Theo nghiên cứu về nguyên nhân tại sao các trường hợp vi phạm thanh toán khoản vay sinh viên tiếp tục tăng, các nhà quản lý vi phạm thanh toán có thể làm việc để đưa ra các phương án bảo vệ họ đối với sự gia tăng này.

Đọc thêm
The Rise of Mobile Banking: Will Cash Become Obsolete? Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng qua điện thoại: Tiền mặt sẽ trở nên lỗi thời?
Dave Hoffman thảo luận với Matt Nesto trên Yahoo Finance’s Breakout về tương lai của các dịch vụ ngân hàng qua điện thoại và các ảnh hưởng có thể có đến việc sử dụng tiền mặt.

Xem phỏng vấn của Dave
If They're Happy, Do You Know It? The CIO's Agenda in Improving Customer Centricity at Financial Institutions Nếu họ hạnh phúc, bạn có biết không? Việc phải làm để cải thiện các trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các tổ chức tài chính
Những khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính đang tìm kiếm các tổ chức tài chính để cung cấp các gói sản phẩm hoặc theo yêu cầu của khách hàng, truy cập 24/7 và tương tác liên tục. Mô hình hoạt động công nghệ thông tin nên lấy khách hàng làm trung tâm bằng cách phối hợp công nghệ thông tin và hoạt động kinh doanh, quy trình ra quyết định nhanh hơn, xây dựng phương thức tìm hiểu khách hàng, và liên kết chiến lược công nghệ thông tin với chiến lược kinh doanh.

Đọc thêm
Look Before You Leap: Analyze Customer and Business Impact Carefully Before Implementing Product Changes Suy nghĩ trước khi mạo hiểm: phân tích khách hàng và các ảnh hưởng kinh doanh một cách cẩn thận trước khi thay đổi sản phẩm
Peter Horowitz thảo luận tầm quan trọng của việc phân tích khách hàng và phân tích các ảnh hưởng kinh doanh trước khi thay đổi sản phẩm.

Xem video của Peter
The price of success: Aligning pricing with the customer value proposition Cái giá của sự thành công: Điều chỉnh mức giá kết hợp với giá trị khách hàng
Các ngân hàng ngày nay cần phải hiểu điểm khác biệt giữa giá trị mà các sản phẩm và dịch vụ của họ mang lại cho khách hàng để đưa ra mức giá thích hợp với chiến lược kinh doanh của họ. Các ngân hàng nên thay thế việc định giá truyền thống bằng một phương pháp tiếp cận dữ liệu một cách toàn diện bao gồm nhu cầu, sở thích, hành vi và sự nhạy cảm giá.

Đọc thêm
Look before you leap: Analyze customer and business impact carefully before implementing product changes Suy nghĩ trước khi mạo hiểm: phân tích khách hàng và các ảnh hưởng kinh doanh một cách cụ thể trước khi thay đổi sản phẩm
Quy định mới bắt buộc các tổ chức tài chính phải kiểm tra trước sự kết hợp các hình thức kinh doanh của họ, trình bày một cơ hội cho các ngân hàng có thể sửa đổi phương pháp kinh doanh của họ để xem xét và cân bằng giữ các khách hàng của họ và danh mục đầu tư. PwC đề xuất một khuôn khổ mà sự sắp xếp các thứ tự ưu tiên của khách hàng cùng với cách quản lý nguồn vốn, nguồn tài trợ và các rủi ro trong phần Quan điểm về báo cái tài chính này.

Đọc thêm
Thực tế pháp lý
Dan Ryan phát biểu với CNBC về việc đưa ra các quyết định một cách không chắc chắn là vấn đề lớn nhất trong các ngân hàng.

Xem phỏng vấn của Dan
Thanh toán di động
Mike Heindl nhấn mạnh về cơ hội doanh thu từ việc thanh toán qua di động cho ngân hàng.

Tìm hiểu thêm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lĩnh vực ngân hàng và thị trường vốn đang chuyển biến bởi sự gia tăng về cạnh tranh, các quy định pháp lý và sự toàn cầu hóa.

Hoạt động ngân hàng đầu tư đang hồi phục trở lại đầy mạnh mẽ khi hoạt động mua lại doanh nghiệp đang trên đà tăng trở lại. Trong khi vẫn có thể mang lại lợi nhuận cao, triển vọng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện bị che mờ bởi những quan ngại về nợ xấu và sự chậm phát triển kinh tế.

Một mặt, động lực để hợp nhất đang gia tăng do áp lực lợi nhuận biên - nhờ vào sự tăng cao lợi nhuận và giá trị cổ phiếu, mặt khác nó cũng dựa vào sự gia tăng nguồn vốn khả dụng. Triển vọng của ngành ngân hàng và thị trường vốn đang được định hình dựa trên những quy định pháp lý bao gồm việc chuyển sang Basel II. Những thách thức này đã làm tăng tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro hiệu quả trong việc mang lại lợi nhuận ổn định và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp hiệu quả và các quy trình tuân thủ.

Hỗ trợ của PwC

PwC có mạng lưới các chuyên gia trên toàn cầu có thể biến thách thức thành cơ hội trong các lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp bao gồm quản trị, rủi ro và tuân thủ, cải tiến quy trình, báo cáo tài chính và chiến lược phát triển kinh doanh.