Công nghệ

Xem trang này bằng: English

Ngày nay, thay đổi diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết và doanh nghiệp buộc phải thích ứng nếu không muốn bị đào thải. Mọi nhà quản trị kinh doanh đều lo lắng về thay đổi, nhưng các nhà quản trị của các công ty công nghệ --- được đặt vào vị trí đầu sóng ngọn gió của thay đổi --- phải đặc biệt hiểu rõ về các lực lượng thúc đẩy sự thay đổi trong thế giới của bạn. Bạn phải hiểu các tác động của các xu hướng lớn đến doanh nghiệp mình và khắc phục chúng thông qua chuyển đổi sang các luồng doanh thu mang tính đổi mới hơn, hạ thấp chi phí và chuyển sang các mô hình kinh doanh mới. Với chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, bạn có thể hoanh nghênh và chinh phục thay vì sợ hãi và trốn tránh thay đổi, giúp cho doanh nghiệp trở nên nhanh nhạy và phát triển mạnh. PwC sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Viện công nghệ

Mạng lưới nghiên cứu toàn cầu PwC nghiên cứu việc kinh doanh công nghệ và công nghệ của kinh doanh

Có gì mới?

Những nội dung PwC mới công bố về công nghệ:

Liên hệ
Đinh Thị Quỳnh Vân
Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế
ĐT: +84 4 3946 2231
Email
Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn
ĐT: +84 8 3824 0125
Email
Quách Thành Châu
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 8 3824 0102
Email