Dược phẩm và y tế

Xem trang này bằng: English

Các ngành dược phẩm và y tế hiện đang trong giai đoạn biến chuyển sâu sắc. Nhiều nhà phân tích nhất trí rằng ngành này đang dịch chuyển từ kỷ nguyên của "dược phẩm bán chạy" sang một mô hình hoạt động mới là dược phẩm cá nhân hóa. Trong khi việc đạt được thành công trong nghiên cứu và phát triển tiếp tục xác định ai là người thắng bại trong ngành, thì các vấn đề khác ngày càng đòi hỏi sự lưu ý của ban lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp.

Các vấn đề này bao gồm xử lý các thách thức của việc tuân thủ pháp luật toàn cầu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đạt trình độ xuất sắc trong tiếp thị và quản lý hiệu quả tính phức tạp của tổ chức trên quy mô toàn cầu. Các vấn đề này, cùng với sự xem xét kỹ lưỡng các thông lệ kinh doanh của ngành và các câu hỏi khó về tính an toàn của các dược phẩm được tiếp thị đã và đang gây căng thẳng lớn giữa ngành này và các bên liên quan của ngành.

Hỗ trợ của PwC Việt Nam:

Chúng tôi hiểu rõ các lực lượng đang tác động đến các lĩnh vực này, cũng như phát triển và đưa ra các giải pháp giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính, hoạt động và chiến lược của họ.

 

Tài liệu tư duy lãnh đạo mới nhất của chúng tôi về ngành y dược

Trong báo cáo ủy quyền cho PwC này của Đơn vị tình báo kinh tế (EIU), các bệnh nhân, bác sĩ, và người thanh toán chia sẻ quan điểm của họ về mHealth. Hãy tìm hiểu họ đã nói gì với chúng tôi, và biết thêm về tiềm năng của ngành y tế di động tại các thị trường phát triển và mới nổi, các thách thức, và tác động đến các bên liên quan.

Thành công nhờ cải tiến mô hình hoạt động

Để duy trì tăng trưởng doanh thu và thị phần tại Ấn Độ, các công ty công nghệ y tế nên tìm cách điều chỉnh chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động của họ theo nhu cầu đặc biệt của thị trường Ấn Độ.

Với một nửa các quản trị viên ngàng y tế nói rằng họ rất quan tâm đến việc làm thế nào để tích hợp dữ liệu truyền thông xã hội vào chiến lược kinh doanh của họ cho thấy việc người ta công nhận rằng truyền thông xã hội là một thách thức của ngành.