Ấn phẩm chọn lọc Việt Nam

  • Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam 2015
    Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị góc nhìn về các khía cạnh mấu chốt trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ giái đáp các khúc mắc mà doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài đang mắc phải khi bước vào thị trường Việt Nam.

Chi tiết


Ấn phẩm chọn lọc quốc tế

Chi tiết