Ấn phẩm

Xem trang này bằng: English

Chuyên mục này trình bày các ấn phẩm và tài liệu của chúng tôi được cập nhật thường xuyên với mục đích cung cấp thông tin hữu ích cho bạn về các vấn đề mới phát sinh và các giải pháp khả dĩ đáp ứng nhu cầu của quý doanh nghiệp.

Sổ tay thuế Việt Nam 2016

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2016.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn về Thuế và Pháp luật của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam 2015

Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị góc nhìn về các khía cạnh mấu chốt trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ giái đáp các khúc mắc mà doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài đang mắc phải khi bước vào thị trường Việt Nam.

Báo cáo minh bạch PwC Việt Nam 2015

Báo cáo minh bạch này được ban hành kèm theo thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Dịch vụ Cập nhật, Đào tạo và Tư vấn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Thông tư 200 có nhiều thay đổi có ảnh hưởng lớn đối với báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp. Việc yêu cầu doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200 ngay cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01- 01-2015 đã dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Hãy để chúng tôi giúp bạn!