Zkouška ohněm

O studii


Průzkum českých soukromých společností realizovala společnost PwC ČR (PwC) v březnu až květnu 2010. Cílem průzkumu bylo zmapovat situaci soukromých společností, porovnat přístup významných soukromých společností k řízení podniku v čase hospodářského poklesu a zjistit trendy v segmentu soukromých společností.


O studii - metodologiePrůzkum sestává ze dvou částí:

  1. Hloubkové polostrukturované rozhovory s vlastníky, resp. vedoucími pracovníky českých soukromých společností. Rozhovory byly vedené odborníky PwC.

  2. Podrobné dotazníkové šetření mezi vlastníky, resp. vedoucími pracovníky českých soukromých společností realizované ve spolupráci s agenturou Bison & Rose.

Průzkum se zaměřil na tyto oblasti:

  • Strategie
  • Financování
  • Řízení
  • Postavení na trhu
  • Role vlastníka

V polovině případů jsme hovořili s vlastníkem či spoluvlastníkem, ve 40 % případů s generálním ředitelem. Průzkumu se zúčastnilo více než 40 českých soukromých společností. Tři čtvrtiny respondentů měly v roce 2009 obrat ve výši 250 mil. Kč až 2 miliardy Kč.