Odvětvové specializace

View this page in: English

llustrace

Odborníci společnosti PwC mají hluboké znalosti jednotlivých průmyslových odvětví, vyplývající jak z jejich vzdělání, tak z praxe na českém trhu i v mezinárodních podmínkách.