Zkouška ohněm

Hlavní zjištění


Důvěra v budoucnost se vrací – téměř 70 % vlastníků českých podniků očekává do roka růst.

Růst bude mít v nejbližší době spíše organický charakter – získání nových a další penetrace stávajících zákazníků jsou hlavními strategiemi.

Náklady zůstanou pod drobnohledem – většina společností počítá i v letošním roce se snižováním nákladů.

Největší hrozbou pro růst je vedle pokračující krize také sílící a nízkonákladová konkurence.

Kvalitní produkty a péče o zákazníky jsou prioritou – podniky je nejčastěji uvádějí jako svou hlavní konkurenční výhodu.

Více než 80 % podniků volá po snížení administrativní zátěže ze strany státu.

Při financování růstu se soukromé podniky spoléhají především na vlastní zdroje.

Na českém trhu soukromých společností je stále velký prostor pro výrazné inovativní hráče.

Dvě třetiny vlastníků nemají plán pro předání řízení podniku pro případ krizové situace, jako je např. vážné onemocnění či úmrtí vlastníka.

Vlastníci v nejbližší době neplánují předat či prodat své podniky – jen 16 % počítá se změnou vlastnictví v horizontu dvou let.

Desetina respondentů zvažuje v blízké budoucnosti vstup na burzu.