Tržby PwC vzrostly ve finančním roce 2011 o 10 % a dosáhly 29,2 miliardy USD

View this page in: English

PwC letos plánuje po celém světě přijmout 20 tisíc nových absolventů

5. října 2011 – Hrubé tržby PwC, přední světové poradenské sítě, dosáhly ve finančním roce 2011, který skončil k 30. červnu 2011, celkem 29,2 miliardy USD. Oproti předchozímu roku to představuje nárůst o 10 %, největší za poslední tři roky.

S rostoucími výnosy pokračovala PwC i v náboru nových odborníků. Celkový počet pracovníků PwC tak dosáhl téměř 169 tisíc. Trend získávání nejlepších lidí bude pokračovat i v letošním roce, kdy PwC hodlá po celém světě přijmout a vyškolit rekordní počet 20 tisíc nových absolventů. Vedle toho otevře PwC v tomto finančním roce 10 tisíc míst pro studentské praxe (internship).

„Cíl PwC je jasný. Chceme být lídrem v poradenských službách pro byznys na světě měřeno nejen tržbami, ale také kvalitou našich služeb, schopnostmi našich lidí a sílou naší značky,“ říká Dennis M. Nally,generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.

„PwC v České republice vsadila na správný mix služeb, které pomáhají našim klientům vypořádat se s aktuální nelehkou ekonomickou situací a zároveň jim poskytují perspektivu budoucího růstu. Pozici lídra v kvalitě služeb pro byznys na českém trhu si upevňujeme nejen hodnotou servisu, který klientům poskytujeme, ale i vztahy, které stavíme na dlouhou spolupráci. Díky nim víme, co naši klienti v současné době potřebují, a proto jsme v uplynulém roce přijali velký počet zkušených odborníků, kteří jim dokážou poskytovat služby, jež zohledňují specifika jednotlivých odvětví ekonomiky, “ říká Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.

 

Růst ve všech segmentech

Tržby za auditorské služby vyrostly ve finančním roce 2011 o 7 % na 14,1 mld. USD, což je ve světle sílící konkurence a tlaku na ceny skvělý výkon. I když je cenová konkurenceschopnost důležitá, auditorskou praxi PwC, největší na světě, neurčuje její cena, ale kvalita, kterou klient získává.

Silný nárůst výnosů o 20 % na 7,5 mld. USD přinesly celosvětové poradenské služby PwC. Impozantní růst byl tažen zejména poradenskými aktivitami PwC ve Spojených státech a sérií strategických akvizicí po celém světě.

Příjmy z daňových služeb PwC se ve finančním roce 2011 opět vydaly k růstu, a to o 8 % na 7,6 mld. USD. Odrážely stabilní výkon sítě PwC po celém světě tažený rostoucí poptávkou zejména po službách souvisejících s daňovým účetnictvím a daňovými přiznáními.

„Cíl PwC je jasný. Chceme být lídrem v poradenských službách pro byznys na světě měřeno nejen tržbami, ale také kvalitou našich služeb, schopnostmi našich lidí a sílou naší značky,“ říká Dennis M. Nally,generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.

Celosvětové tržby PwC
 

Souhrnné příjmy firem PwC podle služeb (v mil. USD)
 

2011

(kurzy roku 2011) 

2010

(kurzy roku 2010)

% změna

Audit

14 140

13 273

6,5 %

Poradenství

7 458

6 206

20,2 %

Daně

7 625

7 090

7,5 %

Celkové hrubé příjmy

29 223

26 569

10,0 %

 

Souhrnné příjmy firem PwC podle zeměpisných oblastí (v mil. USD)
 

2011

(kurzy roku 2011) 

2010

(kurzy roku 2010) 

% změna

Asie

3 427

3 018

13,5 %

Austrálie a Tichomoří

1 677

1 210

38,4 %

střední a východní Evropa

778

726

7,3 %

západní Evropa

11 518

11 062

4,1 %

Blízký Východ a Afrika

987

823

19,9 %

Severní Amerika a Tichomoří

9 881

8 952

10,4 %

Jižní a Střední Amerika

955

778

22,8 %

Celkové hrubé příjmy

29 223

26 596

10,0 %

 

Konec 
 

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.