Stále málo firem ve střední Evropě si plánuje na svůj růst půjčit, ukázaly průzkumy PwC mezi českými a slovenskými generálními řediteli

27. června 2011 – Celkem 70 % českých a 60 % slovenských generálních ředitelů plánuje firem financovat letos růst své firmy z vlastních zdrojů. Na banku se hodlá obrátit přibližně pětina společností. Jak ukázaly průzkumy názorů generálních ředitelů v České republice a na Slovensku, které provedla poradenská společnost PwC, finanční trh a veřejné zdroje na své zapojení zatím čekají.

Zatímco v České republice ani jeden z oslovených generálních ředitelů neplánuje, že by jeho společnost využila financování prostřednictvím kapitálového trhu či veřejné zdroje, na Slovensku není situace o mnoho lepší. Například o veřejné zdroje se zajímají jen téměř tři procenta dotázaných. Pomalé oživení je patrné v oblasti rizikového kapitálu a fondů private equity, jejichž prostřednictvím plánuje na Slovensku financovat růst své společnosti 6,5 % oslovených generálních ředitelů, v Česku jsou to však stále pouhá 3 %.

„Pro financování organického růstu se v našem regionu tradičně využívá kromě vlastních zdrojů běžně pouze bankovní financování. Alternativní zdroje financování jako private equity nebo kapitálový trh (IPO) slouží zejména jako nástroj změny vlastnictví firem. Alternativní zdroje financování jsou dostupné, nicméně jejich využití je omezeno řadou faktorů jako menší zájem investorů o rozvojové projekty ve srovnání s odkupy firem, nejistota spojená s možnou ztrátou kontroly nad firmou, regulatorní požadavky kapitálového trhu nebo prostě obava z nutnosti odkrýt před investory karty,“ uvedl Petr Nechvátal, senior manažer v oddělení Poradenství při transakcích PwC ČR.

Nejčastějším zdrojem financování bude pro letošní rok v obou zemích vlastní kapitál firem. Na Slovensku se však finanční trh zjevně vzpamatovává rychleji a firmy uvažují o širším portfoliu možných zdrojů financování.

„Krize generální ředitele naučila, že se musí spoléhat sami na sebe i v otázkách financování. Banky zpřísnily podmínky úvěrování a podniky pochopily, že nejjistější zdroj peněz se nachází uvnitř firmy,“ uvedl Tomáš Kuča, partner PwC Slovensko.

V České republice plánuje svůj letošní růst financovat z vlastních zdrojů 70 % firem. Pětina generálních ředitelů se poohlédne po bankovním úvěru a zbylá desetina zmínila některou z ostatních možností financování a zahrnuje i procento těch generálních ředitelů, kteří pro letošek s žádnými růstovými příležitostmi nepočítají.

„Vyschlé úvěrové toky začínají opět fungovat, banky mají zájem úvěrovat, ale zadrhává se poptávka na straně podniků. Ty naopak raději akumulují kapitál v očekávání a obavách, že centrální banky zvýší cenu peněz v ekonomice. To by samozřejmě zdražilo i financování dnes rozjetých projektů. Podíl generálních ředitelů, kteří letos plánují financovat růst své firmy jejím vlastním cash-flow, tak navzdory očekávání neklesl, ale naopak vzrostl z loňských 55 % na 70 %,“ dodal, Petr Kříž vedoucí partner sektoru Finančních služeb, PwC Česká republika.
 

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2011 - otázka: Jak chcete financovat plánovaný růst?

Slovenský průzkum názorů generálních ředitelů 2011 - otázka: Z jakých zdrojů byste financovali růst?

  

 Konec 

 

O průzkumu názorů českých generálních ředitelů

Studie vznikla na základě odpovědí téměř 70 generálních ředitelů významných firem působících na českém trhu. Průzkum se uskutečnil v průběhu února a března 2011. V pořadí již druhý ročník tohoto průzkumu navazuje na tradiční Globální průzkum názorů generálních ředitelů, který provádí PwC každoročně u příležitosti světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.

O slovenském průzkumu názorů českých generálních ředitelů

Průzkum provedla poradenská společnost PwC SK ve spolupráci se slovenskou edicí magazínu Forbes. Průzkumu, který probíhal v lednu až březnu 2011, se zúčastnilo 406 vrcholných představitelů firem z různých odvětví působících na Slovensku.

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.