Představuje osvobození od DPH pro evropské banky daňové zvýhodnění?

View this page in: English

1. listopadu, 2011 – Služby evropských bank jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH). Jak však ukazuje nejnovější analýza profesora Bena Lockwooda z Univerzity ve Warwicku a poradenské společnosti PwC, toto osvobození nevede k daňovému zvýhodnění pro evropský finanční sektor. Analýza ukázala, že pokud by bankovní služby byly v současném systému předmětem DPH, nevedlo by to k výraznému nárůstu příjmů z DPH v rámci EU.

Evropské banky neuplatňují na služby poskytnuté svým zákazníkům daň z přidané hodnoty, ale na druhou stranu si nemohu uplatnit odpočet DPH z nakoupených služeb a zboží. Podle analýzy PwC a profesora Lockwooda dosahuje suma DPH, kterou si tak finanční instituce nemohou nárokovat, přibližně 33 miliard eur (825 miliard korun) ročně.

„Kromě toho, že současný daňový režim klade značnou administrativní zátěž na bankovní sektor, osvobození od DPH nepředstavuje pro banky ani daňové zvýhodnění. Některé výpočty ve zprávě naznačují, že pokud by se zrušilo osvobození bankovních poplatků či provizí z transakcí, mohlo by to vést ke snížení daňových příjmů v EU až o 7 miliard eur,“ řekl Martin Diviš, ředitel v Daňovém a právním oddělení PwC Česká republika.

Účelem daně z přidané hodnoty je zdanit konečnou spotřebu. Osvobození bankovních služeb je výjimkou z tohoto základního principu, jelikož dochází k přenesení „nenárokovatelné“ DPH na samotné banky. Jedním z důvodů je obtížné stanovení přidané hodnoty a tedy vyčíslení samotné DPH z poskytovaných bankovních služeb. Pokud by v rámci EU došlo ke zdanění bankovních služeb, finanční instituce by si mohly uplatnit plný nárok na odpočet DPH, což by paradoxně vedlo ke snížení příjmů EU z DPH. V případě zdanění bankovních služeb, by si plátci DPH mohli uplatnit nárok na odpočet DPH z přijatých bankovních služeb, z čehož vyplývá, že příjmy EU z DPH by se zvýšily pouze o daň z přidané hodnoty uvalenou bankami na neplátce DPH.

Z analýzy vyplývá, že je nepravděpodobné, aby DPH účtovaná neplátcům bankami významně převýšila částky, o které vláda přijde v důsledku uplatnění nároků na odpočet DPH bankami. Dokonce z některých analýz vyplývá, že by celkové příjmy DPH v EU mohly poklesnout v důsledku zavedení DPH na bankovní služby. Z tohoto důvodu zpráva konstatuje, že osvobození od DPH nemůže být považováno za daňové zvýhodnění pro bankovní sektor EU.

 

 

Konec 

Informace pro editory
Studie How the VAT exemptions impact the banking sector (Vliv osvobození od DPH na bankovní sektor) je volně ke stažení na adrese.

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 184 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.