Následující dekáda přinese nejvíce inovací od průmyslové revoluce

Čtyři pětiny generálních ředitelů věří, že jim inovace výrazně zvýší tržby či sníží náklady

30. června 2011 – Inovace v podobě vývoje nového výrobku či služby se pro růst firmy stávají stejně důležité jako zvyšování jejího tržního podílu. Ukázal to průzkum PwC mezi 1200 generálními řediteli nejvýznamnějších světových firem. Právě inovace jsou podle nich spolu s větším „vytěžením“ stávajících trhů nejlepším receptem na úspěšnou expanzi pro nejbližší roky.

Globální průzkum názorů generálních ředitelů ukázal, že 78 procent šéfů významných firem věří, že inovace „výrazně“ zvýší tržby či přispějí ke snížení nákladů. Nejvíce takto odpovídali ředitelé v odvětvích, kde zákazníci díky inovacím mění svá očekávání. Například ve farmaceutickém průmyslu či v odvětví zábavy a médií je více než 40 procent generálních ředitelů věří, že jejich největší růstové příležitosti vyvstanou z nových výrobků a služeb.

 

„Čeští generální ředitelé jsou oproti globálním opatrnější ve svých růstových očekáváních. Ale stejně jako globální lídři si uvědomují, že inovace jsou jedinou cestou, jak držet krok s konkurencí, nebo dokonce získat vedoucí pozici na trhu. Proto 42 procent českých generálních ředitelů považuje vývoj nového výrobku či služby za hlavní potenciální příležitost k růstu v letošním roce,“ řekl Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.

 

 

 

 

Nový přístup k inovacím – spolupráce napříč odvětvími

Globální průzkum ukázal, že generální ředitelé mění i přístup k inovacím a v mnohem větší míře hledají příležitosti ke spolupráci na výzkumu a vývoji mimo svůj trh či zemi svého působení. Například většina generálních ředitelů firem v zábavním průmyslu či v médiích očekává, že se budou spolupodílet na vývoji výrobků a služeb ostatních odvětví.

„Inovace jsou pro společnosti v odvětvích, která čelí prudkým technologickým změnám a vysokým očekávání zákazníků, otázkou přežití. Ředitelé, kteří jsou prozíraví, usilují o inovace, které zajistí jejich firmám konkurenční výhodu a podpoří požadovaný růst. Následující desetiletí bude nejinovativnějším obdobím od průmyslové revoluce. Hnací silou budou příchod více než miliardy nových zákazníků na trh, globální propojenost trhů a radikální změny v technologiích. Na vyspělých trzích musí firmy inovovat, aby se odlišily od konkurence, na rozvíjejících se trzích jsou inovace nutnost pro snížení závislosti na nízkých nákladech,“ dodal Jiří Moser.

 

Podle nové studie PwC „Demystifying innovation: take down the barriers to new growth” (Inovace bez mystifikace: odstraňme bariéry bránící novému růstu) musí úsilí o inovace vzejít od generálních ředitelů, kteří budou ve svých firmách systematicky podporovat kulturu otevřeného myšlení. Studie odhalila sedm mylných představ o inovačním procesu:

 

  • Inovování je možné delegovat: Úsilí o inovace musí vycházet z nejvyššího vedení. Inovační proces selže, pokud ho generální ředitel nezaštiťuje a neodměňuje.
  • Střední management je spojencem inovací: Manažeři nemusí být nutně mistři inovací. Mají tendenci zamítat inovace ve prospěch efektivity.
  • Inovativní lidé pracují kvůli penězům: Vybudovat ve firmě kulturu, která má v sobě zakořeněnou inovativnost přitáhne a udrží kreativní odborníky.
  • Inovace je šťastná náhoda: Úspěšná inovace je mnohem častěji výsledkem strukturovaného procesu třídění mnoha návrhů a myšlenek.
  • Čím otevřenější inovační proces, tím méně disciplíny: Pokroky v nástrojích spolupráce, jako jsou sociální sítě, urychlují otevřenou inovaci.
  • Podniky vědí, kolik inovace potřebují: Lídři musí odhadnout svůj potenciál pro neorganický růst (fúze a akvizice), aby dokázali určit svojí inovační potřebu.
  • Inovace nelze měřit: Vedení musí být schopno určit svou návratnost investic do inovací (ROII, Return on Innovation Investment).

 

Inovace – úkol i pro vládu

Stát si uvědomuje, že inovativní prostředí je základem pro konkurenceschopnost země. I česká vláda zohledňuje podporu inovací při plánování programovacího období 2014+, v němž bude mít Česká republika opět možnost čerpat dodatečné zdroje z fondů EU.

 

„Již stávající politika umožňuje firmám čerpat prostředky na podporu inovací. Systém však vznikl poměrně živelně a měl by být provázán s hlavními prioritami konkurenceschopnosti země, které navíc stále nejsou jasně definovány. Jednou z nich by beze sporu měla být podpora spolupráce akademické sféry a firem umožňující lepší využití inovačního potenciálu, který Česká republika má,“ uvedl Karel Půbal, odborník na oblast veřejného sektoru a inovací ze společnosti PwC ČR.

  


 Konec 

 

O průzkumu názorů českých generálních ředitelů

Studie vznikla na základě odpovědí téměř 70 generálních ředitelů významných firem působících na českém trhu. Průzkum se uskutečnil v průběhu února a března 2011. V pořadí již druhý ročník tohoto průzkumu navazuje na tradiční Globální průzkum názorů generálních ředitelů, který provádí PwC každoročně u příležitosti světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.

O slovenském průzkumu názorů českých generálních ředitelů

Průzkum provedla poradenská společnost PwC SK ve spolupráci se slovenskou edicí magazínu Forbes. Průzkumu, který probíhal v lednu až březnu 2011, se zúčastnilo 406 vrcholných představitelů firem z různých odvětví působících na Slovensku.

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.