Největším globálním rizikem pro pojišťovnictví bude letos přemíra nové regulace

View this page in: English

Insurance Banana Skins 2011
 

(v závorce výsledky předchozího ročníku 2009)

1

Regulace (5)

2

Dostupnost kapitálu (3)

3

Makroekonomické trendy (4)

4

Výnosnost investic (1)

5

Přírodní katastrofy (22)

6

Dostupnost klíčových talentů (-)

7

Závazky s dlouhým koncem z titulu pozdě nahlášených škod (10)

8

Řízení společnosti (corporate governance) (17)

9

Distribuční kanály (16)

10

Úrokové sazby (11)

11

Politická rizika (18)

12

Předpoklady pojistně matematických výpočtů (9)

13

Řízení nákladů (14)

14

Řízení kvality (13)

15

Řízení rizika (6)

16

Pověst pojišťovnictví (15)

17

Kvalita zázemí – back office (24)

18

Praktiky maloobchodního prodeje (25)

19

Komplexní finanční nástroje (8)

20

Klimatické změny (28)

21

Zajištění (20)

22

Podvody (23)

23

Terorizmus (26)

24

Vývoj nových produktů (29)

25

Emise/kontaminace (34)

26

Řízení fúzí (31)

1. června 2011 – Záplava nové regulace, která je v současné době zaváděna na mezinárodní i lokální úrovni, představuje největší riziko, jemuž nyní pojišťovnictví čelí. Ukázaly to závěry nejnovější studie „Insurance Banana Skins“, která byla provedena Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC.

Nová pravidla, jimiž vlády stále více regulují kapitálovou přiměřenost či tržní chování pojišťoven, mohou enormně zatížit odvětví náklady a ochromit schopnost jednotlivých společností plnit regulatorní požadavky. Může to rovněž odvrátit vedení pojišťoven od mnohem důležitějšího úkolu, jímž je opět rozběhnout ziskové aktivity, a to za situace, kdy se odvětví stále nachází pod velkým tlakem.

Průzkum, jehož se zúčastnilo téměř 500 vedoucích pracovníků pojišťoven a analytiků ze 40 zemí světa, hodnotí největší rizika v tomto odvětví, která hrozí v následujících dvou až třech letech. Regulatorní rizika ovládla žebříčky hrozeb na všech hlavních trzích, včetně Severní Ameriky, Evropy, Blízkého i Dálného východu, Asie a Pacifiku.

Solvency II a další nová pravidla

Směrnice Evropské unie Solvency II, která by měla být zavedena do konce letošního roku, byla zdrojem velkých obav. Průzkum však také identifikoval i další bobtnající náročnou agendu pro pojišťovny, jako například nové mezinárodní standardy finančního výkaznictví, upravená britská pravidla pro maloobchodní distribuci či nejrůznější nové daňové a regulatorní požadavky.

Další často zmiňované obavy byly z oblasti dostupnosti kapitálu, který budou pojišťovny potřebovat v důsledku přísnějších regulatorních požadavků na kapitálovou přiměřenost, ale i kvůli stále nejisté situaci globální ekonomiky a finančních trhů. To představuje dodatečný tlak na odvětví, které je již tak decimováno nízkými sazbami a sílící konkurencí.

Zemětřesení zatřásla i se žebříčkem rizik

Letošní žebříček 26 rizik ovlivnily přírodní katastrofy na Novém Zélandu a v Japonsku. Dění v arabském světě a potíže eurozóny posílily i vnímání politických rizik. Novým tématem je obava z nedostatku odborníků s potřebnými schopnostmi a dovednostmi, která vyvstala jako hlavní téma ve všech regionech.  

Na druhou stranu, u řady rizik poklesla jejich naléhavost, mezi nimi je například používání komplexních finančních nástrojů, které způsobovaly pojišťovnám potíže během finanční krize. Zdá se také, že se pojišťovny naučily lépe řídit rizika související s používáním těchto nástrojů.

Bez ohledu na vysokou četnost záplav, bombových útoků či ropných havárií během posledních několika let zůstávají obavy z klimatických změn, terorismu a znečištění nízké. Zdá se tak, že tato uřiditelná rizika ohrožující pojišťovnictví méně než regulatorní změny.

„Výsledky ukazují pojišťovnictví jako odvětví, na které jsou vyvíjeny tlaky z mnoha stran, a proto bude potřebovat kvalifikované manažery, kteří ho dokážou všemi nástrahami provést,“ říká Marek Richter, vedoucí partner pro oblast pojišťovnictví ve společnosti PwC Česká republika.

„Ředitelům řady pojišťoven se zdají současné regulatorní požadavky přemrštěné.  Kladou si otázku, zda náklady na zavedení těchto opatření nepřevýší jejich přínosy. Zdá se, že celé odvětví se dostává globálně pod větší fiskální tlak než v minulosti.  To vše v situaci, kdy se vedení pojišťoven snaží znova nastartovat růst pojistného, oslovovat srozumitelněji nové skupiny zákazníků s novými produkty, minimalizovat dopady vyšší stornovosti stávajících pojistných smluv a v souvislosti se zvyšující se četností katastrofických událostí lépe řídit a efektivněji zajišťovat pojistná rizika,“ dodává Marek Richter.

V rámci jednotlivých pojistných oblastí zažívá propad životní pojištění, kde panují zejména obavy z dopadů nízkých úrokových sazeb na míru zhodnocení investic. Je zde také problém řízení složitých a konkurenčních distribučních sítí. Na straně neživotního pojištění převládají hlavní obavy z přebytku kapacit a schopnosti stanovit konkurenceschopné ceny. To vše s rostoucími požadavky na plnění z katastrof.
 

Konec 
 

Poznámky
 

 1. Průzkum Insurance Banana Skins 2011 se uskutečnil v průběhu března a dubna 2011 a zúčastnilo se ho 490 respondentů ze 40 zemí.
  Struktura respondentů:
    %
  Poskytovatelé životního pojištění 29
  Poskytovatelé neživotního pojištění 29
  Poskytovatelé obou pojištění 11
  Zajišťovny 6
  Zprostředkovatelé 6
  Analytici 19
     
 2. Průzkum je nejnovějším ze série studií CSFI Banana Skins, které se zabývají riziky ve finančním sektoru. Předchozí průzkumy Insurance Banana Skins proběhly v letech 2008 a 2009.

 3. Centrum pro výzkum finanční inovace (CSFI, Centre for the Study of Financial Innovation) je nezisková analytická organizace (think-tank) založená v roce 1993 a zabývá se problémy a příležitostmi ve finančním sektoru.
 4. PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

  Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
  Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


   Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.