Právní semináře

View this page in: English

Právní seminářeO právních seminářích

Společnost PwC patří mezi přední odborníky v oblasti právního poradenství. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že naši experti neustále vzdělávají sebe i své klienty a pomáhají jim doplnit si informace o nejnovějších trendech v oblasti práva. Naše semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové studie zaměřené na aplikaci v praxi.

 

Komu jsou semináře určeny?

Školení jsou určena jak pro právní experty, tak pro všechny, kteří potřebují proniknout do principů práva a udržet své znalosti v této oblasti aktuální.

 

Výhody právních seminářů pořádaných Akademií

  • Naši právní experti, kteří vás programem provedou, mají velké zkušenosti se vzděláváním a poskytováním právních služeb klientům převážně z farmaceutického, automobilového, výrobního a IT sektoru
  • Kromě mnoha reálných praktických příkladů zahrnuje školení také diskusní část, během níž bude dostatek času na vaše otázky

 

Příklady témat

Náhrada škody a podnikatel

Při vyslání jakéhokoliv zaměstnance na pracovní cestu v rámci ČR i do zahraničí podceňují podnikatelé povinnosti stanovené zejm. Zákoníkem práce v oblasti cestovních náhrad zejm. ve stanovení výše a způsobu výplaty stravného např. paušální částkou a nevyužívají tak veškerých možností daných právními předpisy, čímž může dojít jak ke zbytečné administrativní i finanční zátěži, tak i ke zvýšení pozornosti ze strany kontrolních orgánů. Jedním z kroků eliminujících uvedené negativní dopady může být i efektivní nastavení interních pravidel.

Právní minimum pro manažery

Tento seminář je určen podnikatelům, manažerům a jiným klíčovým zaměstnancům. Jeho cílem je seznámit podnikatelskou veřejnost se základními principy soukromého zejm. obchodního práva a se základními povinnostmi podnikatele vůči orgánům veřejné moci. Provedeme Vás tedy nejen základy obchodního práva vč. povinností statutárních orgánů, ale i základy spravování firmy, povinnostmi vůči rejstříkovým soudům, živnostenským úřadům a jiným orgánům, tak aby maximum svého úsilí mohly věnovat samotné podnikatelské činnosti.

Mýty a omyly v pracovním právu

Řešení pracovněprávních záležitostí je jednou ze základních povinností každého podnikatele. V této souvislosti existuje v praxi mnoho zažitých omylů či polopravd, které mohou ve svém důsledku způsobit porušení zákona a tedy i sankce ze strany státních orgánů. Naším záměrem je osvětlit nejčastější omyly zaměstnavatele, se kterými se v praxi pravidelně setkáváme a které příslušné úřady opakovaně sankcionují.

Cestovní náhrady

Při vyslání jakéhokoliv zaměstnance na pracovní cestu v rámci ČR i do zahraničí podceňují podnikatelé povinnosti stanovené zejm. Zákoníkem práce v oblasti cestovních náhrad zejm. ve stanovení výše a způsobu výplaty stravného např. paušální částkou a nevyužívají tak veškerých možností daných právními předpisy, čímž může dojít jak ke zbytečné administrativní i finanční zátěži, tak i ke zvýšení pozornosti ze strany kontrolních orgánů. Jedním z kroků eliminujících uvedené negativní dopady může být i efektivní nastavení interních pravidel.

Pro více informací nás kontaktujte na email the.academy@cz.pwc.com a my vám rádi připravíme nabídku školení na míru.