Právní semináře

View this page in: English

Semináři vás provedou experti z PwC Legal, mezinárodní advokátní kanceláře s bohatými zkušenostmi, která poskytuje nejen špičkové právní služby, ale stejně tak pomáhá svým klientům získat expertní pohled do aktuálních právních otázek a trendů. Semináře nejsou pouze výkladové, ale nabízejí i případové studie zaměřené na aplikaci dané problematiky v praxi.


Termíny a podrobnosti


Kdo vás bude školit
 

Aleš Terš - fotografie

Aleš Terš je advokát v pražské kanceláři s bohatou zkušeností z oblasti pracovního práva. Během své dosavadní praxe poskytoval poradenství týkající se každodenních korporátních služeb a jiných obchodních záležitostí. Aleš má mnohaleté zkušenosti s poskytováním poradenství klientům týkající se zejména pracovního práva, restrukturalizací, koupí a prodejů majetku/podílů a v oblasti soudních sporů, stejně tak má praktické zkušenosti ve veřejném sektoru.

Kateřina Surková - fotografie

Kateřina Surková je advokátkou v pražské kanceláři s bohatou zkušeností zejména v oblasti obchodního práva včetně daní. Dlouhodobě se specializuje na lokální a přeshraniční transformace obchodních společností, poradenství týkající se akvizic či prodejů společností a jejich následnou reorganizaci. Kateřina se podílela na mnoha projektech restrukturalizací a transakcí lokálních a mezinárodních holdingů, jak podle českého práva, tak i podle práva EU.

Petr Glogar - fotografie

Petr Glogar je advokátem v brněnské kanceláři. Ve své praxi se zabývá pracovním právem, korporátní agendou a správním právem již více než 9 let. Zkušenosti sbíral nejdříve v rámci angažmá u nadnárodní skupiny v oblasti loterií a poté při své praxi v PwC Legal. Petr se v oblasti pracovního práva zaměřuje především na převody zaměstnanců, smluvní agendu, ukončování pracovních poměrů či správní řízení před orgány veřejné moci. V rámci korporátní agendy má bohaté zkušenosti s řešením souběhu funkcí statutárních orgánů a obecně s jejich postavením a odpovědností.

Miloš Sochor - fotografie

Miloš Sochor je advokátem v brněnské kanceláři. Miloš získal odborné znalosti, zejména v oblasti veřejného práva, během působení v české daňové správě, kde se před nástupem do PwC Legal mimo jiné podílel na významných litigačních řízeních. V rámci advokátní praxe se zaměřuje také na korporátní a smluvní agendu, pracovní právo a související legal compliance. Miloš se podílel na mnohých mezinárodních transakcích a řešení následných záležitostí včetně registračních řízení a souvisejících vyjednávání s orgány veřejné moci.