Zaměstnávání cizinců a občanů tzv. třetích zemí

View this page in: English

Novely zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce z roku 2011 a 2012 s sebou přinesly mnoho legislativních změn.


O programu

Zaměstnávání cizinců a občanů tzv. třetích zemí - obrázek

Cílem programu je seznámit účastníky s těmito legislativními změnami a jejich dopadem na pracovní povolení a další oblasti související se zaměstnáváním cizinců v České republice.

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • vyřešit praktické situace spojené se zaměstnáváním cizinců a pobytem jejich rodiny v ČR,
 • vyřídit pro své zaměstnance i novější typy pobytových titulů (zelená a modrá karta),
 • snížit riziko finančního postihu v případě kontroly ze stran úřadů,
 • zvládnout procesy spojené se sociálním a zdravotním zabezpečením vašich zaměstnanců (formuláře A1, S1, Certificate of Coverage),
 • zefektivnit formality spojené se zaměstnáváním cizinců ve vaší společnosti.

 

Komu je program určen?

Kurz seznámí s danou problematikou jak pracovníky personálních oddělení, tak ty, kteří chtějí porozumět a zvládat standardní situace při zaměstnávání cizinců.

 

Výhody programu

 • Program vyučují naši odborníci z oddělení imigračních služeb, personálních daní a právního poradenství, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním služeb spojených s imigrační a daňovou problematikou.
 • Účastníci se kvalitně a s dostatečným časovým předstihem připraví na očekávané legislativní změny.
 • Všichni absolventi programu obdrží certifikát PwC stvrzující jejich účast na tomto praktickém kurzu.

 

Podrobnosti

Program je rozdělen do dvou dnů, přičemž účastníci se mohou zúčastnit celého programu, či zvolit pouze ten den, jehož program je pro ně relevantní:

DEN 1 - Zaměstnání občana EU, pobytové povolení občana EU, sociální
a zdravotní pojištění cizích státních příslušníků

 • přehled základních právních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou;
 • přihlášení občana EU na úřadu práce;
 • legalizace pobytu občana EU a jeho rodinných příslušníků (přihlášení versus povolení k pobytu);
 • úvod do koordinace sociálního a zdravotního pojištění v EU;
 • principy sociálního a zdravotního pojištění při zaměstnávání občanů ze zemí, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení;
 • principy sociálního a zdravotního pojištění při zaměstnávání občanů třetích zemí.

Zaměstnávání cizinců v ČR z pracovněprávního pohledu

 • volba práva pracovního vztahu,
 • agenturní zaměstnávání a přidělení,
 • volný pohyb služeb,
 • pracovněprávní podmínky zahraničního zaměstnance v ČR.

DEN 2 – Zaměstnání, víza a povolení k pobytu u občanů tzv. třetích zemí

 • přehled základních právních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou;
 • vyřízení pracovního povolení pro občany tzv. třetích zemí vyslaných k práci s místem výkonu v České republice nebo zaměstnaného českou firmou;
 • výjimky z povinnosti opatřit si pracovní povolení;
 • legalizace pobytu občana tzv. třetích zemí a jeho rodinných příslušníků – typy víz, podmínky pro jejich získání, rozdíl v jejich použitelnosti, praktické zkušenosti;
 • prodloužení víz a povolení k pobytu;
 • zelené a modré karty;
 • schenghenská pravidla a jejich dopady na zaměstnávání cizinců;
 • komunikace s úřady zainteresovanými v imigračním procesu - praktické zkušenosti.

 

Termíny