Daňové semináře

View this page in: English

Daňové seminářeO daňových seminářích

Společnost PwC patří mezi přední odborníky v oblasti daňového poradenství. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že naši poradci neustále vzdělávají sebe i své klienty a pomáhají jim doplnit si informace o nejnovějších trendech v oblasti daní. Naše semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové studie zaměřené na aplikaci v praxi.

 

Komu jsou semináře určeny?

Školení jsou určena pro daňové specialisty a všechny, kteří potřebují proniknout do principů daňové problematiky a udržet své znalosti v oblasti daní aktuální.

 

Výhody daňových seminářů pořádaných Akademií

  • Naši daňoví specialisté, kteří vás programem provedou, mají velké zkušenosti se vzděláváním a poskytováním poradenských služeb klientům převážně z farmaceutického, automobilového, výrobního a IT sektoru
  • Kromě mnoha reálných praktických příkladů zahrnuje školení také diskusní část, během níž bude dostatek času na vaše otázky

 

Příklady témat

Sestavení daňového přiznání

Chcete odhalit tajemství správného sestavení daňového přiznání? Během školení vám poradíme jak si systémově zkontrolovat váš výpočet daně z příjmů právnických osob, jak nezapomenout na možné, ale ne tak obvyklé položky odčitatelné od základu daně a hlavně jak si ověřit, zda opravdu všechny náklady deklarované jako nedaňové jsou opravdu daňově neuznatelné. Po absolvovaní tohoto školení budete rovněž rozumět výpočtu vynětí příjmů ze zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Garantujeme Vám také, že příloha „C“ už Vás nikdy strašit nebude!

Školení daňového řádu

Trápí vás berňák? Zaregistrujte se na naše školení daňového řádu a slova jako „daňová kontrola“, „úrok z prodlení“ a „penále“ už vás dále nebudou budit ze spaní. V rámci našeho programu vám poodkryjeme všechny záludnosti daňového řízení, aby vás již finanční úřad nikdy nepřekvapil! Během školení Vás seznámíme s prvními poznatky z praxe s novým daňovým řádem, naučíme vás jak reagovat na kontrolu finančního úřadu v jiné věci než daňové a co prakticky znamená trestní odpovědnost firem z pohledu daní!

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V první části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část Vás seznámí s principy a způsoby výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina standardně se vyskytujících situací. Seminář Vás také naučí principům sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro výpočet odložené daně a shrne rozdíly při výpočtu odložené daně mezi českým účetnictvím a IFRS.

Převodní ceny

Chcete zvládnout metodiku převodních cen ve Vaší společnosti? Po našem školení se stanete expertem!; Porozumíte principu tržního odstupu, metodice OECD i posledním požadavkům definovaným iniciativou BEPS.; Naučíte se jak nastavit politiku převodních cen i jak sestavovat českou dokumentaci převodním cenám; Osvěžíte si obsah metodických pokynů Ministerstva financí související s převodními cenami i zpráv EU JTPF (Fórum pro převodní ceny při EU - generální ředitelství pro daně a cla).; Ukážeme vám jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen i jak se připravit na očekávanou vlnu daňových kontrol zaměřených na oblast převodních cen.

Úvod do českých daní pro cizince (v angličtině)

Máte kolegyni či kolegu cizince, kteří potřebují proniknout do tajů českých daní? Právě pro ně jsme vytvořili speciální školení, během kterého jim bude poskytnut základní přehled o českém daňovém systému, a projdeme s nimi ty nejdůležitější oblasti, které by měl každý profesionál nejen z oblasti daní znát. Po jednodenním školení budou schopni rozumět základním principům zdanění právnických a fyzických osob, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, DPH a ostatním daním platným v České republice, jako například dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, dani silniční, dědické a také darovací dani.

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní

Potřebujete získat systémový přehled o všech možnostech benefitů a jejich efektivní úpravě z pohledu daní? Pomůžeme vám rozplést krkolomnou spleť detailních pravidel jejich zdanění u zaměstnance a společnosti. Naučíme vás posoudit jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, správně rozdělit benefity na daňově uznatelné a neuznatelné a upozorníme Vás na DPH souvislosti s některými benefity. Po našem školení budete schopni sami daňově optimalizovat benefity pro všechny zúčastněné strany!

Daň z příjmů právnických osob v SR a Novela zákona o DPH platná od 1.1. 2014 na Slovensku

První část školení, věnovaná dani z příjmů právnických osob, bude obsahovat ucelený přehled nákladových, výnosových a mimoúčetních položek, které je nejčastěji potřeba specificky ošetřit v přiznáních k dani z příjmů společností, které k účtování používají postupy účtování pro podnikatele. Také vám poskytneme informace o nejdůležitějších schválených změnách pro tuto oblast od roku 2014. Druhá část školení bude zaměřena na změny v novele zákona o DPH, jako jsou například připravované změny v oblasti registrace DPH, kontrolní výkaz – zavedení nové povinnosti pro všechny plátce nebo nové vykazování dobropisů a vrubopisů.

Pro více informací nás kontaktujte na email the.academy@cz.pwc.com a my vám rádi připravíme nabídku školení na míru.