Služby pro kupující

View this page in: English

Jestliže uvažujete o koupi podniku, pomůžeme vám vyhodnotit cílové subjekty, zefektivnit proces fúze či akvizice a určit hlavní cíle pro období po uzavření transakce.

 

Služby

 • Vyhodnocení cílového subjektu
  Díky naší nestranné, nezávislé a důkladné prověrce finančního a obchodního stavu podniku budete přesně vědět, jak kupovaný subjekt vytváří hotovost a jak na tom je z hlediska nefinančních měřítek výkonu. Analyzujeme způsob, jímž kupovaný podnik dosahuje zisků v dlouhodobém horizontu, a vyhodnotíme úroveň interních kontrolních procesů. Budete tak znát všechna rizika, která může přinést integrace finančních systémů subjektů účastnících se transakce.
   
 • Podpora při vyjednávání smluvních podmínek a při uzavření smlouvy
  Dokážeme zjistit, jaké oblasti jsou klíčové pro tvorbu hodnoty. Díky těmto informacím jsou naši klienti výborně připraveni na vyjednávání o nákupní ceně a dalších smluvních podmínkách včetně výhrad, záruk a odškodnění.
   
 • Služby po uzavření transakce
  Po skončení transakce vám poradíme, jak zlepšit interní kontrolní procesy a jak řídit finanční, IT, provozní a administrativní systémy, dodavatelsko-odběratelský řetězec a vztahy se zákazníky.

 

Výhody pro klienty

Naši klienti potvrzují, že díky naší podpoře dosáhli výrazně lepších výsledků, například:

 • v průměru o 5 % výhodnější ceny transakce
 • v průměru o 22 % lepší hodnoty EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
 • v průměru o 13 % vyšší zhodnocení čistých aktiv
 • podstatně výhodnější smluvní podmínky u 70 % transakcí