Etika a profesionální jednání

View this page in: English

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 184 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Jako auditoři významným způsobem ovlivňujeme vývoj na světových kapitálových trzích. Vážíme si toho, že svou prací pomáháme zvyšovat transparentnost, důvěryhodnost a zásadovost obchodních aktivit. Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat – jako jednotlivci i jako celá organizace. K tomu nám pomáhají naše základní hodnoty – dokonalost, týmová práce a prvenství.

Při své práci se vždy řídíme stavovskými standardy, zákony a dalšími právními normami jakož i vnitřními předpisy PwC. Tato Pravidla ale nemohou postihnout veškeré situace, jež mohou při naší práci nastat.

Proto jsme vytvořili Etický kodex (pdf 1,6 MB), který platí pro všechny zaměstnance, partnery a organizace sítě PwC. Kodex vychází z našich hodnot a pomáhá nám realizovat je v každodenní praxi. Společnosti PwC v jednotlivých zemích si v souladu s tímto kodexem mohou vypracovat dodatečná pravidla, která zohlední jejich specifické potřeby.