Podmínky soutěže “Na kolik medailí má Česká republika?“

Podmínky soutěže “Na kolik medailí má Česká republika?“

(dále jen "podmínky")

Organizátor soutěže: 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Kateřinská 40, Praha 2 – 120 00

www.pwc.cz
(dále jen "PwC" nebo „organizátor“)

 

Soutěž je určená každému, kdo prostřednictvím online formuláře odešle svůj tip počtu medailí, které ČR na letních olympijských hrách v Londýně 2012 získá. Záleží pouze na správném počtu medailí, nikoliv na barvě jejich kovu.

Výhrou je pak dvoudenní kurz projektového řízení od The Academy, který výherce absolvuje ve stejném termínu, a to od 5. do 6. 9.2012, jako česká překážkářka Zuzka Hejnová.

Každý tipující se může zůčastnit pouze jednou, v případě opakovaného tipování bude brán v potaz pouze první tip.

Zaměstnanci PwC se mohou soutěže zúčastnit, nezískají ale nárok na výhru, ta se přesouvá na další správný tip.

Soutež proběhne 26.7.2012 - 9.8.2012. Výsledky budou vyhlášeny 15.8.2012 na www.pwc.cz/loh2012.

Podmínkou pro účast v soutěži je dosažení věku 18-ti let a pravdivé uvedení a odeslání základních identifikačních údajů a odpovědí na doplňující otázky do příslušného dotazníku. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Odesláním vyplněného online dotazníku PwC vyjadřuje účastník svůj souhlas s podmínkami soutěže. PwC nenese odpovědnost za nepravdivé uvedení údajů.

Organizátor soutěže si, v případě závažných důvodů, vyhrazuje právo soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit.

V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže či nejasností ve výkladu těchto podmínek nebo propagačních materiálů platí rozhodnutí organizátora, které je konečné a závazné.

Bližší informace o soutěži vám poskytne David Krčil.

 

Podmínky získání a odevzdání výhry: 

Výhercem se stává osoba, která řádně splnila všechny uvedené výše podmínky soutěže a zároveň jako první správně tipla počet medailí, které ČR na letních olympijských hrách získá. Za první správný tip se považuje řádně doručená vyplněná odpověď, která obsahuje odpovídající počet medailí, které ČR získá.

PwC bude výherce o výhře informovat telefonicky, emailem nebo na osobní schůzce do 31.8.2012. Organizátor nezodpovídá za skutečnost, že v registračním formuláři budou uvedené nesprávné údaje a že z tohoto důvodu nebude možné příslušného soutěžícího kontaktovat. Organizátor soutěže nezodpovídá za nedoručení oznámení o nároku na výhru v případě nesprávně uvedených údajů soutěžících nebo jejich změny. Organizátor si vyhrazuje právo výběru způsobu doručení oznámení o výhře.

PwC nenese odpovědnost za nečekané události znemožňující plánovanou účast české reprezentantky Zuzky Hejnové v kurzu.

Nikdo z výherců nemůže svůj nárok na výhru převést na třetí osobu, a to ani na tu, která splňuje statut soutěžícího definovaný pro účely této soutěže.

Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám způsobenou porušením těchto podmínek ze strany soutěžících (např. přihlášení odpovědi, ke které soutěžící nevlastní autorská práva apod.).

Nárok na výhru zaniká v případě, že výherce poruší jakoukoliv povinnost určenou podmínkami této soutěže, činí v rozporu s dobrými mravy nebo zákony platnými v České republice. Nárok na výhru zaniká i v případě, že si výherce nepřevezme výhru (účastí v kurzu) nebo neprojeví o výhru zájem. Za vyrovnání daňových závazků vyplývajících z výhry je zodpovědný organizátor soutěže.

Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže s uvedenými podmínkami.

 

Ochrana osobních údajů

Účastníci soutěže svým přihlášením do soutěže dávají PwC svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuté identifikační údaje účastníka soutěže (jméno, příjemní, adresa, telefonní číslo, emailová adresa atd.). Tyto osobní údaje mohou být spravovány výhradně pro účely realizace soutěže a pro budoucí komunikaci mezi PwC a účastníky soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání.

Výhra a výhody získané v soutěži nejsou na PwC právně vymahatelné.

V případě podezření z porušení podmínek soutěže si PwC vyhrazuje právo účastníkovi soutěže odmítnout možnost účasti v soutěži a právo výherci výhru neposkytnout, a to i se zpětnou platností.

 
Tyto podmínky soutěže vstupují v platnost pro soutěž Na kolik medailí má Česká republika?“ od 26. 7. 2012.