Úspěšné podnikání krizi navzdory

23. března - Být si vědom rizik uvnitř i vně společnosti, snažit se je řídit a vždy mít na paměti, že nic není zadarmo. To jsou základní předpoklady pro úspěšné řízení společnosti nejen v současné době hospodářské krize, ale podnikatelé a manažeři by je neměli pouštět z hlavy ani při očekávaném ekonomickém oživení. Zmíněné předpoklady používají při svém hodnocení i odborníci PwC Česká republika při výběru společností, kterým se daří čelit hospodářské krizi, v rámci projektu nazvaného Krizi navzdory, kde má PwC funkci hlavního odborného partnera. Nositelem projektu je Hospodářská komora České republiky.
 


Udržitelnost a stabilita
Hospodářská krize zastihla řadu společností nepřipravených.

„Ve svých plánech mnohdy vůbec nepočítaly, že by mohla klesnout poptávka po jejich výrobcích a službách. Úkolem pro manažery není jen se s tímto propadem vypořádat, ale změnit styl myšlení a jasně si přiznat, taková situace se může kdykoli zopakovat,“ říká Jiří Moser, vedoucí partner poradenských služeb PwC Česká republika.

Řízení rizik
Soustředit se na klíčové činnosti svého podnikání, je prvním předpokladem pro to, abychom dokázali správně identifikovat vnitřní i vnější rizika, kterým čelíme.


„Jen činnosti, jimž opravdu rozumím, dokážu mít neustále pod kontrolou,“ upozornil Jiří Moser.

Pružnost
Ani v období prosperity si žádná společnost nemůže dovolit usnout na vavřínech.

„Více než jeden výrobek či služba a produktová flexibilita jí pak umožní lépe čelit konkurenci a v dobách krize zajistí potřebnou pružnost a schopnost reagovat. Podmínkou pro tuto schopnost je i odpovědné řízení hotovosti. Bankovní úvěr je dobrým sluhou při optimalizaci nákladů na kapitál, ale zlým pánem v případě přílišné zadluženosti,“ varuje Jiří Moser.

Najít společnosti, které se uvedenými doporučeními řídí a představit tak dobré příklady ostaním si klade za úkol i společný projekt Hospodářské komory, PwC a České televize nazvaný Krizi navzdory. Více o něm naleznete zde.

„Jako odborný garant projektu bychom chtěli pomoci vybrat společnosti, které potvrzují pravidlo, že období hospodářské nestability nejen odhalí skutečně úspěšné a silné hráče, ale pro ty opravdu prozíravé je ideální příležitostí inovovat a přicházet s novými neotřelými přístupy,“ říká Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.
 

KONEC
 

Poznámky

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby pro všechna odvětví ekonomiky. Svým klientům pomáháme upevnit důvěru veřejnosti a zvýšit hodnotu jejich podnikání. Díky sdílení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích světa dokážeme svým klientům a partnerům nabídnout nový úhel pohledu a užitečné rady.

Název „PricewaterhouseCoopers“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.