Design Thinking | PwC Česká republika

PwC Akademie vám nabízí jedinečný zážitek v oblasti projektového řízení. Po absolvování našich kurzů budete úspěšně zvládat nejdůležitější koncepce, procesy i techniky projektového řízení.

Základem každé inovace je pochopit, kdo je zákazník, co cítí, co ho trápí a co chce a potřebuje ke své spokojenosti.
První otázka dobrého designéra tedy není ‘co chcete?’, ale spíše ‘jak žijete?’.

Design Thinking je přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb i procesů. Vyvinuli ho američtí designéři ze Stanfordu, kteří začali své metody uplatňovat výrazně nad rámec užitého designu, a to právě na inovace výrobků, služeb, procesů, i celých obchodních modelů. K jeho základním východiskům tak patří porozumění zákazníkovi a jeho prožitku, empatie, generování řešení a opětovné uplatňování vytvořených prototypů a neustálé získávání zpětné vazby následované úpravami.

Proč studovat s PwC Akademií?

PwC je mezinárodní síť poradenských společností s bohatými zkušenostmi z projektů po celém světě i z řady různých odvětví. Rádi se s vámi o ně podělíme a zprostředkujeme vám i příklady dobré praxe. 

Kurz ocení všichni lidé, kteří si chtějí osvojit metody zvyšující kreativitu a věnovat se zavádění inovací.

Design Thinking Fundamentals je jednodenní, prakticky zaměřený kurz. Každý účastník si na vlastní kůži vyzkouší všechny fáze inovačního cyklu:

Inovační cyklus - graf


První část kurzu se věnuje názorné případové studii z reálného světa, jejímž prostřednictvím jsou představeny základní principy metody Design Thinking.

Poté se pozornost zaměří na složitější případovou studii z obchodního prostředí. Během této části účastníci pracují ve skupinách a v rámci simulace si mezi sebou pravidelně vyměňují role designera a zákazníka. Přímo v učebně vytvoří fyzické prototypy z papíru, a v praxi si tak ověří sílu prototypování jako designérského nástroje.

Co si odnesete z kurzu?

  • Získáte informace o základních principech metody Design Thinking.
  • Budete umět aplikovat jednotlivé kroky Design Thinking do projektové práce.
  • Dozvíte se, jak správně a efektivně vést inovační workshopy a menší projekty.
  • Dokážete se lépe vcítit do zákazníka, a pochopit tak jeho potřeby.
  • Naučíte se vytvářet prototypy výrobků či služeb a testovat je.

Termín a bližší informace:

21.-22. května 2020 | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
angličtina | získáte 14 CPD bodů

Cena: 12 900 Kč + DPH

Kontakty

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze