Design Thinking

PwC Akademie vám nabízí jedinečný zážitek v oblasti projektového řízení. Po absolvování našich kurzů budete úspěšně zvládat nejdůležitější koncepce, procesy i techniky projektového řízení.

Základem každé inovace je pochopit, kdo je zákazník, co cítí, co ho trápí a co chce a potřebuje ke své spokojenosti.
První otázka dobrého designéra tedy není ‘co chcete?’, ale spíše ‘jak žijete?’.

Design Thinking je přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb i procesů. Vyvinuli ho američtí designéři ze Stanfordu, kteří začali své metody uplatňovat výrazně nad rámec užitého designu, a to právě na inovace výrobků, služeb, procesů, i celých obchodních modelů. K jeho základním východiskům tak patří porozumění zákazníkovi a jeho prožitku, empatie, generování řešení a opětovné uplatňování vytvořených prototypů a neustálé získávání zpětné vazby následované úpravami.

Design Thinking

Kurz ocení všichni lidé, kteří si chtějí osvojit metody zvyšující kreativitu a věnovat se zavádění inovací.

Design Thinking Fundamentals je dvoudenní, prakticky zaměřený kurz. Každý účastník si na vlastní kůži vyzkouší všechny fáze inovačního cyklu.


První část kurzu se věnuje názorné případové studii z reálného světa, jejímž prostřednictvím jsou představeny základní principy metody Design Thinking.

Poté se pozornost zaměří na složitější případovou studii z obchodního prostředí. Během této části účastníci pracují ve ve virtuálních týmech a v rámci simulace si mezi sebou pravidelně vyměňují role designera a zákazníka. 

Co si odnesete z kurzu?

  • Získáte informace o základních principech metody Design Thinking.
  • Budete umět aplikovat jednotlivé kroky Design Thinking do projektové práce.
  • Dozvíte se, jak správně a efektivně vést inovační workshopy a menší projekty.
  • Dokážete se lépe vcítit do zákazníka, a pochopit tak jeho potřeby.
  • Naučíte se vytvářet prototypy výrobků či služeb a testovat je.

Termín a bližší informace:

15. - 16. října 2020 | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 14 CPD bodů


Cena: 12 900 Kč + DPH

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze