Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

HR Controlling 2020

Jedinečný nástroj, který vám pomůže řídit svět HR pomocí čísel. V roce 2019 byla analyzována data z více než 240 společností ve 13 sektorech.

Databanka klíčových HR indikátorů

Studie obsahuje téměř 100 indikátorů v oblasti řízení lidských zdrojů (KPI), které jsou propojené na výkon celé organizace.

Rozdělení indikátorů a jejich konkrétní příklady:

 • Obrat, náklady a zisk na zaměstnance
 • Produktivita práce a přidaná hodnota (návratnost investic)
 • Náklady na odměňování
 • Struktura odměňování
 • Podíl variabilní složky
 • Zaměstnanecké výhody
 • Fluktuace a příčiny rozvázání pracovního poměru
 • Absence
 • Sledování motivace a spokojenosti zaměstnanců
 • Pokrytí klíčových pozic
 • Rozsah skupiny následníků
 • Míra dobrovolné fluktuace talentů
 • Interní a externí nábor
 • Náklady na obsazení jedné pozice
 • Čas strávený výběrovým procesem včetně úspěšnosti obsazení volné pozice
 • Náklady na školení
 • Čas strávený na školení
 • Mobilita talentů
 • Počet zaměstnanců na jednoho per-sonalistu
 • Náklady HR oddělení
 • Náklady na odměňování na jednoho pracovníka personálního oddělení
 • Míra outsourcingu

Chcete vědět:

 • ... jakým způsobem přispívají HR procesy k dosažení cílů podniku?
 • ... jak měřit efektivitu a produktivitu lidských zdrojů?
 • ... jaké jsou příčiny fluktuace zaměstnanců a jakou fluktuaci má konkurence?
 • ... jaké jsou metody, náklady, koncepce a „best practice“ ve všech oblastech řízení lidských zdrojů?
 • ... jaké indikátory používat pro personální řízení a personální controlling a jak nastavit jejich metodiku?

Co získáte, zúčastníte-li se studie HR Controlling

 • Kompletní analýza téměř 100 klíčových indikátorů
 • Porovnání v rámci odvětví
 • Přehledné grafické a tabulkové zobrazení kvantitativních a kvalitativních údajů
 • Přehled všech indikátorů včetně metodiky jejich výpočtu
 • Porovnání výsledků Vaší společnosti s trhem v rámci všech dostupných indikátorů
 • Jednoduchý nástroj pro tvorbu přehledných reportů o řízení lidských zdrojů dle zvolených kritérií (sektor, velikost, typ společnosti, kategorie zaměstnanců) 
 • Přehledné zobrazení výsledků Vašich klíčových HR indikátorů v porovnání s trhem, které vám usnadní komunikaci HR Controllingu napříč společností
 • Díky funkci zobrazení souvisejících indikátorů, budete schopni rychle porozumět, jak výsledky v ostatních oblastech HR ovlivňují vaše klíčové indikátory

Náš přístup a metodologie

 • Přesnost a spolehlivost dat – studie HR Controlling je založena na empiricky ověřeném globálně využívaném modelu měření výkonnosti v řízení lidských zdrojů Saratoga.
 • Bezpečnost přenosu dat – každý účastník je vedený pod speciálním vícemístným kódem a dotazníky jsou chráněné uživatelským heslem. Veškeré údaje jsou v databázi zpracované anonymně
 • Odborná asistence – správnost a jednotnost údajů zabezpečují naši odborníci, kteří Vám jsou k dispozici.
 • Uživatelsky jednoduchý dotazník - účastníci vyplní elektronický dotazník ve formátu Microsoft Excel obsahující nápovědu, metodiku a vysvětlení týkající se jednotlivých pojmů.

Kontakty

Hana Farská

Hana Farská

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 691 456

Zůstaňte s námi v kontaktu