Specifika automobilového průmyslu z pohledu účetnictví a daní

View this page in: English Specifika automobilového průmyslu z pohledu účetnictví a daní

O programu

Tento dvoudenní program vám jednoduše pomůže porozumět účtování a vykazování nejrůznějších specifických transakcí automobilového průmyslu. Dozvíte se také o aktuálních změnách v účtování a daňové problematice daného sektoru.

 

Komu je kurz určen?

Kurz je určen daňovým odborníkům a účetním specialistům ze společností působících v odvětví automobilového průmyslu, ať už se zabývají vývojem, výrobou, marketingem či prodejem motorových vozidel, anebo se jedná o subdodavatele pro toto odvětví.

 

Výhody programu

 • Naše společnost má v oblasti auditu a daňového poradenství pro český automobilový průmysl bohaté zkušenosti a k dispozici máme ty nejaktuálnější informace týkající se změn v českém účetnictví, daních či mezinárodních standardech IFRS.
 • Seminář bude veden našimi specialisty z oddělení auditu a daní, kteří mají bohaté zkušenosti se školeními a poradenstvím pro automobilový průmysl.
 • Semináře jsou velmi praktické a setkáte se na nich s mnoha příklady a případovými studiemi.

 

Podrobnosti

 

Obsah semináře:

 

  1. den 2. den
Účetní část
 • Klasifikace nehmotných aktiv, výzkum a vývoj z účetního pohledu
 • Vlastnictví nářadí (tooling) a forem
 • Zpětné změny cen
 • Dohadné položky versus rezervy
 • Oceňování v kontextu účetnictví - snížení hodnoty aktiv
 • Zásoby v automobilovém průmyslu z pohledu účetnictví a auditu
 • Ztrátové zakázky a projekty - účetní aspekty
 • Kurzové rozdíly a jejich vliv na hospodářský výsledek, zajišťovací účetnictví
 • Odložená daň
Daňová část
 • Náklady na výzkum a vývoj, včetně DPH implikací
 • Nářadí a formy z pohledu DPH
 • Vyřazení majetku a zásob
 • Ztrátové zakázky a projekty - daňové aspekty
 • Časové rozlišení, dohadné položky
 • Slevy, bonusy a skonta
 • Selfbilling
 • Elektronická fakturace
 • Investiční pobídky
 • Základní principy fungování převodních cen (transfer pricing)
 • Metodika převodních cen dle OECD (Transfer Pricing Guidelines)
 • Legislativní rámec převodních cen v České republice
 • Dokumentace k převodním cenám
 • Funkčně-rizikový profil aneb charakterizace entity
 • Srovnávací analýza (benchmarking)
 • Specifické transakce (manažerské služby, vnitroskupinové financování, licenční poplatky, atd.)

 

Termíny

Mám zájem
Specifika automobilového průmyslu z pohledu účetnictví a daní
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Náš dvoudenní program vám umožní lépe porozumět účetním a daňovým specifikům v oblasti automobilového průmyslu.
Cena: 15 600,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace