Jak napsat zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti - individuální poradenství

View this page in: English GRI - ilustrace

Individuální poradenství

Individuální poradenství při tvorbě zprávy o udržitelném rozvoji a společenské zodpovědnosti umožňuje zaměřit se na konkrétní potřeby vaší společnosti. Díky individuálním konzultacím pomůžeme i vám aplikovat standardy GRI přímo ve vaší firmě a vy tak vytvoříte zprávu snadno, rychle a efektivně.

 

Komu jsou konzultace určeny?

Konzultace jsou určeny všem, kteří sestavují zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti, a chtějí vylepšit její kvalitu a zvýšit dopad komunikace na cílové skupiny.. Vhodné jsou jak pro ty, kteří se teprve na přípravu zprávy chystají, tak pro ty, kteří již na zprávě pracují a chtějí, aby vynaložené úsilí mělo význam. Mohou být zaměřeny na obohacení o vybrané prvky metodiky GRI , nebo její aplikaci v plném rozsahu.

 

Výhody individuálního poradenství

  • Řešení konkrétních vašich problémů a otázek
  • Větší efektivita při sestavování zprávy oproti klasickému kurzu
  • Příklady z praxe, které odpovídají vašemu oboru

Poradenství je vedeno odborníky, kteří disponují znalostí metodiky Global Reporting Initiative a mají praktické zkušenosti v oblasti udržitelného rozvoje. Pokud chcete zefektivnit váš reporting a hledáte inspiraci formou doporučení a příkladů dobré praxe, neváhejte nás kontaktovat a přidejte se tak k dalším, kterým jsme již pomohli.

 

Konzultace byla připravena a vedena s naprostou profesionalitou a to přímo na míru potřebám naší společnosti. Ať to byly již příklady z obdobných oborů podnikání, ukázky zpráv nebo přímé srovnání novinek v metodice G4 a původní G3. Vždy se nám dostalo zcela konkrétních a věcných informací, příkladů a odpovědí.

Velkým přínosem, pro námi plánované zpracování zprávy, byla pomoc s definováním všech kroků potřebných pro sestavení akčního plánu, jehož cílem je vydání zprávy.

Výhodou této osobní konzultace - oproti např. běžnému komerčnímu školení - je již zmíněný přístup, kdy byla každá minuta konzultace zcela vyplněná záležitostmi týkajícími se pouze a přímo naší společnosti. Čas, který byl setkání věnován, byl využit zcela beze zbytku a byl pro nás opravdovým přínosem.

Tuto formu spolupráce bych před i při sestavování zprávy doporučila každé společnosti, která se chce této problematice věnovat opravu efektivně a chce z ní získat maximální užitek.

Marcela Kubíková (Quality Development & Corporate Responsibility Manager)
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o.

 

Školení na míru od společnosti PWC bylo velmi výživné a ve spoustě aspektů předčilo naše očekávání. Lektorka přišla profesionálně připravená, zahrnula nás dostatkem informací i praktických ukázek z našeho oboru na požadované téma i něco navíc. Její lidský přístup vytvořil příjemnou atmosféru, v které bylo možné probrat i důvěrná témata a získat tak nezávislý odborný názor. Zároveň jsme obdrželi spoustu materiálů k případnému dalšímu dostudování. S ohledem na tuto velmi pozitivní zkušenost počítáme se spolupráci i do budoucna a v případě řešení sporných otázek nejenom z oblasti sestavování CSR zprávy víme, kde hledat profesionální rady.

Marika Janoušková (manažerka Externí komunikace)
Český Aeroholding, a.s.

 

Máte zájem nebo se chcete dozvědět více?

Napište e-mail na the.academy@cz.pwc.com nebo kontaktujte Lucii Kašparovou e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 251 152 035.