Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování


Vývoj inovativních řešení pro zajištění infrastruktury


Vývoj inovativních řešení pro zajištění infrastruktury - ilustrativní obrázek

Náš tým Investičních projektů a infrastruktury spolupracuje s veřejným i soukromým sektorem při řešení komplexních otázek doprovázejících realizaci velkých infrastrukturních projektů a infrastrukturních služeb.


Pracujeme napříč odvětvími včetně:

 • dopravy (silnice, železnice, vodní cesty, terminály kombinované dopravy a letiště)
 • síťových služeb (energetika, odpady a voda)
 • sociálních služeb (nemocnice, školy a vězení)


Poradenství vládám i soukromým subjektům


Našim klientům poskytujeme poradenství v průběhu všech fází infrastrukturních projektů s cílem dosažení optimálních a inovativních řešení, která vytvoří základ pro úspěšnou realizaci projektů.


Nabízíme: 

 • podporu při investičním rozhodování
 • posouzení možností zadání projektu
 • analýzu rizik (identifikace, alokace a kvantifikace)
 • účetní a daňové poradenství
 • podporu při refinancování, vyčíslení kompenzací a při souvisejícím vyjednávání
 • poradenství při prodejích a akvizicích infrastrukturních aktiv


Poradenství v oblasti dluhového financování – Získávání a refinancování dluhu


Náš tým rovněž pomáhá s identifikací a zajištěním vhodného zdroje dluhového financování. Pomáháme klientům různých velikostí a finančních potřeb s dosažením jejich strategií v oblasti financování. Vstupujeme do procesu financování v jeho rané fázi, tak abychom mohli posoudit celé spektrum možných řešení a dluhových instrumentů a zdrojů:

 • zajištění financování růstu nebo akviziční strategie
 • refinancování stávajícího dluhu, případně přístup k novým dluhovým instrumentům
 • zhodnocení prostřednictvím rekapitalizace
 • asistence při zajištění záruk včetně vyjednávání podmínek a zapojení ratingových agentur
 • návrh zajišťovací strategie zejména pro zajištění úrokového, kurzového a inflačního rizika


Naše zkušenosti s dluhovým financováním, kontakty na poskytovatele dluhu a nezávislost nám umožňují objektivně posoudit dostupné možnosti financování a pomoci našim klientům získat financování za nejvýhodnějších dostupných podmínek na trhu. Naše rozsáhlé zkušenosti zahrnují:

 • financování na bankovních a dluhopisových trzích
 • financování projektů seniorním a mezaninovým dluhem
 • revize finančních modelů pro poskytovatele dluhu
 • strukturované financování

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Zůstaňte s námi v kontaktu